Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundernas tjänster kan begränsas på grund av otillräckliga kundkännedomsuppgifter.

Vänligen kontrollera i nät- eller mobilbanken att du uppdaterat dina uppgifter.

Nätbankens anvisningar

Sammandrag

När du har aktiverat lätt inloggning behöver du bara slå in användarkoden och lösenordet för att komma in i mobilnätbanken. Då går det snabbt att kontrollera saldot på ditt konto samt konto- och korttransaktionerna. De övriga funktionerna i mobilnätbanken, såsom betalning eller meddelandefunktionen, öppnas med säkerhetstal.

Så här tas tjänsten i bruk

  1. Aktivera lätt inloggning på mobilnätbankens inloggningssida genom att klicka på "Aktivera lätt inloggning".
  2. Bekanta dig med användarvillkoren och bekräfta ibruktagningen genom att mata in det säkerhetstal som begärs.
  3. Klart! Du har tjänsten till ditt förfogande när du nästa gång loggar in i mobilnätbanken.

I fortsättningen behöver du bara användarkoden och lösenordet när du loggar in i mobilnätbanken för att se dina konto- och kortuppgifter. Vill du göra betalningar eller utföra andra uppdrag ska du öppna mobilnätbankens alla funktioner genom "Öppna alla funktioner i mobilnätbanken".

Kom ihåg att inte spara din användarkod eller ditt lösenord i webbläsarens minne.

För att avsluta tjänsten

Om du vill ta bort tjänsten från mobilnätbanken ta kontakt med vår kundservice via nätbankens meddelandefunktion eller per telefon 010 247 010.