Söker du hyreslägenhet?

Ta kontakt med oss när du söker en hyreslägenhet. Vi ger dig goda alternativ att välja mellan inom ett önskat bostadsområde.

Hyresvärden förutsätter nästan alltid att hyresgästen betalar en hyresgaranti. Garantin kan vara ett hyresgarantikonto, en kontant penninggaranti, en personlig eller av hyresgästens arbetsgivare given garantiförbindelse eller en bankgaranti.

I regel motsvarar hyresgarantin 1–3 månaders hyra. Garantin återbetalas till sitt fulla belopp då hyresförbindelsen avslutas, alla hyror betalats och bostaden återlämnats i överenskommet skick till hyresvärden.

I samband med att du kommer överens om hyreslägenheten kan du teckna en hemförsäkring på Aktia. Hyresgästens hemförsäkring täcker kostnaderna för skadat lösöre som inte omfattas av husbolagets försäkringar.

Uppdragsgivaren betalar förmedlingsprovisionen. Förmedlingsprovisionen för objekt som marknadsförs via Aktia Fastighetsförmedlings register betalas av hyresvärden.

Hyresgästens blankett

Är du under 27 år? Skaffa en förmånlig hemförsäkring från oss! / Läs mera om hemförsäkringen
Konkurrensutsätt din hemförsäkring och be om en offert / Be om en offert på hemförsäkringen