Prislista

Kort- och serviceavgifter

Månadsavgift för Aktia Business Debit- företagskort 

6,00 €/mån
Beställning av PIN kod 10 €
Provision för borttagning av kort 120 €

Kontantautomattjänster i Finland

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €

Kortavgifter för användning av kort utomlands

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €
Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet i annan valuta än euro och utanför det gemensamma eurobetalningsområdet 2 € + 3%
Inköp i annan valuta än euro (€) Inköpen omvandlas till euro enligt Visa Internationals eller MasterCard Europes valutakurs, till vilken läggs högst 2,75 %
 

Övrigt

I händelse av att kortet förkommer eller missbrukar är numret till spärrtjänsten (24 h) 0800 0 2477 (från utlandet +358 800 0 2477).  
Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för obehörig användning (om de inte handlat avsiktligt eller av grov vårdlöshet) är 50 €.  
Kortet möjliggör kontaktlös betalning av kortinköp på högst 50 €.