MasterCard Business

Ett enhetligt betalningsmedel för ditt företag

Aktia MasterCard Business-kortet erbjuder ett enhetligt och enkelt sätt att kombinera företagets betalningssätt. Alla kortuppköp som är förknippade med företagets kortinnehavare skrivs ut på samma räkning och det blir betydligt lättare att bl.a. göra reseräkningar. Samtidigt minskar det manuella arbetet och antalet räkningar, vilket innebär minskade kostnader för företagets ekonomiförvaltning. Aktia MasterCard-företagskort är således ett fungerande verktyg för företagets anställda samtidigt som det erbjuder en effektiv lösning på ekonomiförvaltningen.

Beroende på företagets storlek och kortinnehavarens ansvarsområden erbjuds MasterCard Business-kortet med företagets ansvar eller med personligt ansvar.                        

Egenskaper

  • Kreditlimiten bestäms företagsvis.
  • Individuella kortinnehavare har en månatlig bruksgräns.
  • Du får en räkning för dina kortinköp en gång i månaden.
  • Kortets årsavgift är 50 euro.
  • Till MasterCard Business-kortet hör automatiskt en reseförsäkring, som gäller under tjänsteresa som är utanför den vanliga arbetsplatsen. Reseförsäkringen förutsätter att resekostnaderna är i sin helhet betalda med kortet.
  • Kortet beviljas av Aktia Finans Ab.

På frågor svarar Aktias företagskundbetjäning 010 247 6700 (vardagar 8.00–18.00) eller foretag@aktia.fi.

Villkor och dokument

Villkor för Aktia Business-kortkonto fr.o.m. 1.2.2018 Aktia Business-kortkreditvillkor fr.o.m. 1.2.2018 Allmänna bruksvillkor för Aktia Business-kort fr.o.m. 1.2.2018 Aktia Mastercard allmänna kortvillkor
Aktia Mastercard Business Kortvillkor
Akita Mastercard Business kreditvillkor
Reseförsäkringens villkor

Prislista

Reseförsäkringsdokument (på engelska)
Förmånstagarförordnande
Skadeanmälan