Prislista

Kort- och serviceavgifter

Månadsavgift för Visa Business Debit- företagskort 4,00 €/mån
Beställning av ny PIN-kod 10 €
Hittelön för upphittat kort 10 €
Provision för borttagning av kort 120 €

Kontantautomattjänster i Finland

Kontantuttag från bankkonto i Otto-automat Avgiftsfri
Kontantuttag från bankkonto i andra än Otto-automater 1 € + 2 %

Kortavgifter för användning av kort utomlands

Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet, Visa Business Debit 1 € + 2 %
Kontantuttag utanför det gemensamma eurobetalningsområdet 2 € + 2,5 %
Inköp i annan valuta än euro (€) Inköpen omvandlas till euro enligt Visa Internationals eller MasterCard Europes valutakurs, till vilken läggs högst 1,95 %