Prislista

Kort- och serviceavgifter

Månadsavgift för Visa Business Debit- företagskort 

6,00 €/mån
Beställning av ny PIN-kod 10 €
Hittelön för upphittat kort 10 €
Provision för borttagning av kort 120 €

Kontantautomattjänster i Finland

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €

Kortavgifter för användning av kort utomlands

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €
Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet i annan valuta än euro och utanför det gemensamma eurobetalningsområdet 2 € + 3%
Inköp i annan valuta än euro (€) Inköpen omvandlas till euro enligt Visa Internationals eller MasterCard Europes valutakurs, till vilken läggs högst 2,95 %