Prislista

Kort- och serviceavgifter

Månadsavgift för Visa Business Debit- företagskort 

6,00 €/mån
Beställning av ny PIN-kod 10 €
Hittelön för upphittat kort 10 €
Provision för borttagning av kort 120 €

Kontantautomattjänster i Finland

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €

Kortavgifter för användning av kort utomlands

Kontantuttag i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €
Kontantuttag utanför det gemensamma eurobetalningsområdet (från och med 1.2.2018 2€ + 3%) 2 € + 2,5 %
Inköp i annan valuta än euro (€) Inköpen omvandlas till euro enligt Visa Internationals eller MasterCard Europes valutakurs, till vilken läggs högst 1,95 %
 (2,95% från och med 1.2.2018)