Skogsbruksplanen är din handbok

Skogsbruksplanen är en viktig handbok. Den beskriver din skogs nuvarande situation, kommande avverkningsmöjligheter och behov av skötselåtgärder.

Förslagen i skogsbruksplanen är för följande 10-årsperiod. Med hjälp av den kan du planera var, när och hur du ska utföra skogsvårdsarbeten och besluta om avverkningar. Den innehåller även viktig information om värdefulla livsmiljöer.

Skogscentralerna gör största delen av skogsbruksplanerna och om du är intresserad av att få en sådan gjord kontaktar du skogscentralen på den ort där din skogfastighet är belägen. Du har också möjlighet att få planen i elektronisk form och kan själv hålla den uppdaterad.