Skogsförsäkring

Med Skogsförsäkring kan du försäkra dig mot de flesta normala risker som kan drabba din skogsmark. Försäkringen omfattar både markens träd- och plantbestånd och virke som du redan avverkat.

Endast cirka en tredjedel av skogsägarna i Finland har försäkrat sin skogsegendom. Vi har här i Finland, hittills, inte behövt uppleva lika förödande stormar som till exempel södra Sverige 2006 då stormen Gudrun fällde miljontals kubikmeter skog.

Men det är inte enbart stormar din skog kan drabbas av. Brand, svamp- och insektskador, sorkskador och snöbrott är andra exempel på skador. Avgiften för försäkringen är avdragbar i din skogsbeskattning och en relativt liten utgift jämfört med en betydande skada.

Se till att även du själv och familjen är försäkrade. Läs mera om försäkringar.