Mervärdesskatt (moms)

Virkesförsäljning är momspliktig. Uppköparen lägger till 24 % moms på din virkeslikvid och betalar in hela den summan på ditt angivna konto.

Om dina inkomster från skogsbruket under ett kalenderår överstiger 8 500 euro så är du enligt lagen mervärdesskatteskyldig. Om du får mer momsinkomster än vad du har momsavdrag, ska du själv räkna ut skillnaden och betala den i efterskott till skattemyndigheterna (följande år i februari).

Om du inte når gränsen på 8 500 euro per kalenderår kan du frivilligt registrera dig som mervärdesskattepliktig. Det kan löna sig eftersom du då får dra av den moms du betalt för skogsbrukets tjänster och anskaffningar från den moms du erhållit.

Deponera momsen och få ränta

Vi rekommenderar att du deponerar momsen på ett skilt konto i väntan på att den ska betalas. Du kan till exempel välja tidsbunden deposition eller spardeposition. Du får ränta på pengarna och vet att du har dem den dagen momsen ska betalas.