Skogsbeskattning

Skogsbruk är en form av företagsverksamhet och varje år deklarerar du resultatet på en skild blankett (blankett 2 C). Från skogsbrukets inkomster får du dra av verksamhetens kostnader. Nettoresultatet beskattas som kapitalinkomst med 30 % skatt, för kapitalinkomster över 50 000 euro är skattesatsen 32 %.

Om du gör förlust får du dra av den från dina övriga kapitalinkomster. Om du inte har kapitalinkomster får du dra av 30 % av din förlust som en underskottsgottgörelse från dina förvärvsinkomster. Den förlust som eventuellt kvarstår kan du dra av under följande tio år från kapitalinkomsterna. Därför är det viktigt att du deklarerar även om du inte har inkomster från skogsbruket.

För anteckningar och spara verifikat

Som skogsägare är du inte bokföringsskyldig, men du måste föra anteckningar över skogsbrukets årliga intäkter och utgifter. På begäran av skattemyndigheterna ska du kunna verifiera de uppgifter du uppgett i skattedeklarationen för skogsbruket. Verifikat och anteckningar ska du spara under beskattningsåret och ytterligare 6 år.