Skogsavdraget

Köper du en skogsfastighet är du berättigad till ett skogsavdrag. Det sänker betydligt den skattepliktiga kapitalinkomsten som du får från dina kommande virkesförsäljningar.

Vid köp av en skogsfastighet får du ett skogsavdrag som är 60 % av fastighetens köpesumma. Från de årliga kapitalinkomsterna från virkesförsäljning får maximalt 60 % dras av. Minimiavdraget är 1 500 euro vilket betyder att din virkesinkomst måste vara minst 2 500 euro.

Ett räknexempel

År 2009: Du köper en skogsfastighet för 100 000 euro. Ditt skogsavdrag blir därmed 60 000 euro.
År 2010: Din virkesinkomst är 10 000 euro. Du får göra avdrag från din beskattningsbara virkesinkomst på 6 000 euro. Du har 54 000 euro kvar att göra avdrag för under kommande år.

Skogsavdrag vid gåva eller arv

Om det är ett gåvoartat köp får du göra skogsavdrag för den del som är köpesumman i överlåtelsen. Vid arv eller gåva kan skogsavdraget fortsätta användas av följande ägare.