Avträdelsestöd

En lantbruksföretagare som upphör med jordbruket kan göra det redan före den ordinarie pensionsåldern, detta genom avträdelsestödssystemet. Den gällande lagen om avträdelsestöd är i kraft till slutet av 2014. Ansökan om avträdelsestöd måste göras och även själva generationsväxlingen genomföras före utgången av 2014. Fortsättningen på avträdelsestödssystemet efter 2014 är tillsvidare ovisst.

Mer information ger LPA-ombudsmännen och LPA:s kundtjänst. Dessutom hittar man mycket information på Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalts (LPA:s) webbplats www.lpa.fi.