Materialöverföringar

Med Aktias materialöverföringstjänster kan ditt företag enkelt behandla både små och stora betalningsbelopp. Du kan automatiskt överföra och ta emot material på maskinspråk direkt från ditt ekonomiförvaltningssystem. Tjänsten har även stöd för utlandsbetalningar.

Aktia materialöverföringstjänster passar alla typer av företag, oavsett storlek. Den passar även företag där betalningsrörelsen helt eller delvis sköts av till exempel en bokföringsbyrå.

Aktias materialöverföring är en linjeförbindelse som används med ett bankförbindelseprogram. Det kan vara ett av de vanligaste flerbanksprogrammen eller Aktias Nättjänst för företag. Överföringen fungerar även med ett ekonomiförvaltningsprogram som har bankförbindelseprogram.

Smidigare fakturering och betalning

Med materialöverföringstjänsten kan ditt företag lätt följa upp kontoställning, betala fakturor och följa upp inkommande betalningar. Betalningsmaterial kan skickas som enskilda betalningar eller som större satser direkt från företagets reskontra.

Dessa tjänster ingår

Aktia erbjuder ett mångsidigt sortiment av materialöverföringstjänster:

  • Fakturabetalningstjänst
  • Inkommande referensbetalningar
  • Kontoutdrag på satsöverföringar
  • Förmedling av nätfakturor
  • Periodiska betalningar och utgående utländska betalningar

 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet