Mottagande av kortbetalningar

Aktia erbjuder i samarbete med Bambora sina företagskunder en lösning med vilken företaget kan ta emot betalningar från världens största kortbolag: MasterCard och Visa.

Den enklaste lösningen är en paketlösning som innehåller allt som ett företag behöver för att ta emot kortbetalningar. Betalterminalen levereras direkt till företagets adress inom 2–3 vardagar från beställningen och den är genast klar för användning.

Ett enda avtal för mottagande av kort- och mobilbetalningar

 • Betalterminal (Lan/3G)
 • Kortredovisningstjänst (T+2)
 • Rapporteringstjänst
 • När- och mobilbetalning
 • Multiuser-egenskap (flera fakturerare)
 • DCC – Dynamisk valutaväxling
 • Inga gömda kostnader eller faktureringstillägg
 • Avgiftsfri kundtjänst
 • Leveranstid 2–3 vardagar
 • Avtalsperiod 24 månader
 • American Express- & Diners Club-beredskap

 

Korttimaksujen vastaanottaminen
 

Hur fungerar kortredovisningstjänsten?

Kortredovisningstjänsten sköter om kortbetalningarnas verifikation, betalningstransaktionens reservering och dess redovisning. Till företagets konto överförs som nettoredovisning ett belopp från vilket kortbetalningsprovisionen dragits av färdigt. De debiterade kortbetalningarna redovisas alltid inom två bankdagar från betalningstransaktionen.

Redovisningen stöds av en heltäckande rapporteringstjänst som är lätt att använda och som erbjuder förutom försäljningsrapporter i realtid på webben även andra uppgifter som främjar försäljningen. Månadsavgifterna är alltid fasta; du betalar samma månadspris för paketlösningen under hela avtalsperioden och samma kortbetalningsprovision för varje betalningstransaktion. Tillsammans med rapporteringsverktyget gör detta det allt lättare att följa upp penningtransaktionerna.

Samarbete

En specialprissättning har avtalats för Aktias företagskunder som alltid är en förmånligare lösning än Bamboras normala prissättning. Aktias Företagskundservice kartlägger ditt företags penningtransaktioner och behov, varefter Aktia förmedlar era uppgifter till Bambora. Alternativt kan du skicka dina kontaktuppgifter direkt till Bambora via denna länk, varefter Bambora kontaktar dig.

Vår samarbetspartner Bambora hjälper dig att ta tjänsten i bruk. Bekanta dig med vår samarbetspartner på adressen bambora.com