Kortinlösentjänst

I allt större grad betalas inköp med betalkort. Även dina kunder gör det! Genom att ta i bruk Aktias kortinlösentjänst kan du ta emot MasterCard- och Visa-kortbetalningar. Tjänsten är både förmånligare och lättare än kontant penning-hantering. Aktias kortinlösentjänster omfattar auktorisering, mottagning och redovisning av Visa- och MasterCard-kortbetalningar.

Hur fungerar kortinlösentjänsten?

Redovisningssättet är bruttoredovisning. Vid bruttoredovisning redovisas kortbetalningarna till fullt belopp, och provisionen debiteras kontot en gång i månaden. Dessutom får du en mångsidig webbtjänst där det är lätt att följa upp transaktioner och redovisningar. I webbtjänsten kan du ladda ner rapporter till din dator i XLS-, PDF- och CSV-format. Bokföringen underlättas av en separat fil.

Hur tar jag i bruk tjänsten?

Du får tillgång till tjänsten genom att ingå avtal om mottagning av MasterCard- och Visa-transaktioner med Aktia. Observera att du dessutom behöver ett separat avtal med leverantören av betalterminalerna. Du får ytterligare information om tjänsten på närmaste Aktia Företagstjänst.

MasterCard- och Visa-korttransaktioner kan tas emot via:

  • Betalterminal
  • Telefon/postorder
  • Internethandel
  • Servicestationer
  • Andra automater (bl.a. parkeringshus och bensinautomater)

Om du vill erbjuda dina kunder möjligheten att betala med American Express eller Diners kan du enkelt göra ett separat avtal med dem.

Vill du ta i bruk kortinlösentjänsten? Kontakta Aktias kontor.