Kortinlösentjänst

I allt större grad betalas inköp med betalkort. Även dina kunder gör det! Genom att ta i bruk Aktias kortinlösentjänst kan du ta emot MasterCard- och Visa-kortbetalningar. Tjänsten är både förmånligare och lättare än kontant penning-hantering. Aktias kortinlösentjänster omfattar auktorisering, mottagning och redovisning av Visa- och MasterCard-kortbetalningar.

Hur fungerar kortinlösentjänsten?

Redovisningssättet är bruttoredovisning. Vid bruttoredovisning redovisas kortbetalningarna till fullt belopp, och provisionen debiteras kontot en gång i månaden. Dessutom får du en mångsidig webbtjänst där det är lätt att följa upp transaktioner och redovisningar. I webbtjänsten kan du ladda ner rapporter till din dator i XLS-, PDF- och CSV-format. Bokföringen underlättas av en separat fil.

Hur tar jag i bruk tjänsten?

Du får tillgång till tjänsten genom att ingå avtal om mottagning av MasterCard- och Visa-transaktioner med Aktia. Observera att du dessutom behöver ett separat avtal med leverantören av betalterminalerna. Du får ytterligare information om tjänsten på närmaste Aktia Företagstjänst.

MasterCard- och Visa-korttransaktioner kan tas emot via:

  • Betalterminal
  • Telefon/postorder
  • Internethandel
  • Servicestationer
  • Andra automater (bl.a. parkeringshus och bensinautomater)

Om du vill erbjuda dina kunder möjligheten att betala med American Express eller Diners kan du enkelt göra ett separat avtal med dem.