Länderna inom SEPA-området

Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA, eng. Single Euro Payments Area) är betalningsrörelsens inre marknad. SEPA-området omfattar 32 länder, förutom Europeiska unionens medlemsländer (också de som är utanför euroområdet) även Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz.

SEPA-länder

 

Euro-länder
(grön)

Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Luxemburg
Malta
Monaco
Nederländerna
Portugal
Slovaken
Slovenien
Spanien
Tyskland
Österrike

Övriga EU-länder
(grå)

Bulgarien
Danmark
Lettland
Litauen
Kroatien
Polen
Rumänien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Ungern

Övriga EES-länder
och Schweiz
(ljusgrön)

Norge
Island
Liechtenstein