Ändringar i nätfaktureringen 31.12.2015

Om du skickar nätfakturor, observera ändringen vid årsskifte.
 

Sparbankernas och POP Bankernas BIC som en del av nätfakturaadressen - övergångsperioden är slut

Övergångsperioden för hantering av nätfakturor slutar 31.12.2015. Detta har att göra med upplösningen av den s.k. 4-gruppen, där Aktia slutade att fungera som centralt kreditinstitut för POP Bankerna och sparbankerna. Från och med 1.1.2016 är koden HELSFIHH nätfakturaadressen endast för Aktias kunder. Kontrollera att de fakturor ni skickar ut har rätt BIC när ni fakturerar sparbankernas eller POP Bankernas kunder.

Fr.o.m. 1.1.2016 förkastas fakturor skickade med felaktig kombination av BIC och nätfakturaadress. Om BIC-koden är HELSFIHH och ni inte är säker på vilken bank kunden anlitar kan ni kontrollera med fakturamottagaren i vilken bank hens
nätfakturaadress är.
 

BIC-koderna som kopplas till nätfakturaadresserna fr.o.m. 1.1.2016

 • Fakturor som skickas till Aktia ska fr.o.m. 1.1.2016 utöver nätfakturaadressen ha Aktias BIC: HELSFIHH.
 • För fakturor som skickas till sparbankerna är BIC-koden ITELFIHH och till POP Bankerna POPFFI22.
   

LokalTapiola Bank och S-Banken fusionerades 1.5.2014 till S-Banken

 • S-Banken och LokalTapiola fusionerades 1.5.2014 – endast S-Bankens BIC används i fortsättningen.
 • I och med fusionen av S-Banken och LokalTapiola används inte BIC-koden för LokalTapiola Bank (TAPIFI22) längre. Kontrollera att de fakturor ni skickar till S-Bankens eller LokalTapiolas kunder har rätt BIC: SBANFIHH.
 • Fakturor där mottagarens BIC är den tidigare LokalTapiolas (TAPIFI22) styrs till S-Banken under en kort övergångsperiod, efter vilken fakturor som skickats med LokalTapiolas BIC förkastas.
   

Stödet för äldre Finvoiceversioner upphör

Bankerna förnyar processeringen av e- och nätfakturameddelanden genom att förenhetliga och förtydliga mottagningen av e-fakturameddelanden. Nyare Finvoiceversioner möjliggör högklassigare hantering av kundmaterial. Efter förnyelsen
tas äldre nätfakturamaterial inte längre emot. De första bankerna slutar ta emot äldre versioner 1.1.2016 och motsvarande ändringar genomförs i många banker under våren 2016.

 • Mottagning upphör: Finvoice 1.0, Finvoice 1.1 och Finvoice 1.2
 • I fortsättningar tas följande emot: Finvoice 1.3, 2.0. och 2.01 samt nyare versioner.

Efter 1.1.2016 förkastas material enligt de gamla versionerna och kunderna får ett felmeddelande.

Om ni skickar fakturor genom att använda faktureringsdelen i Aktias Nättjänst för företag har det ingen betydelse för er att stödet till gamla versioner upphör. Vi har beaktat ändringen färdigt för er och den senaste versionen 2.01
används i nya räkningar som ni skriver.

Om ni skapar fakturorna med ett särskilt program, förutsätter ibruktagningen av den nyaste Finvoiceversionen att ni tar kontakt med leverantören av ert betalningsrörelseprogram och med nätfakturaoperatören för att faktureringen ska
löpa utan avbrott efter 1.1.2016.

Vi rekommenderar våra företagskunder att snarast möjligt ta kontakt med sina programvaruleverantörer för att försäkra sig om att det nuvarande programmet stöder Finvoiceversion 1.3 eller nyare versioner.
 

Bankspecifika datum för när stödet till gamla versioner upphör:

 • Nordea 1.1.2016
 • OP 1.1.2016
 • Danske Bank 1.1.2016.

Information om när de olika bankerna upphör med stödet finns på respektive banks webbplats.

Aktia Bank slutar ta emot gamla versioner 31.5.2016. Till dess tar vi emot alla versioner. Det är dock skäl att beakta att fakturans slutliga mottagarbank kan förkasta äldre versioner enligt tidtabellen ovan, fastän de skulle godkännas på Aktia.

Av denna orsak och för att underlätta faktureringsprocessen rekommenderar vi att våra kunder övergår till nyare versioner för alla bankers del vid samma tid, dvs. per utgången av 2015.

Mera information ger Aktias Företagskundservice (e-post foretag(at)aktia.fi, tfn 010 247 6700) eller ditt kontor.