Identifieringstjänsten Tupas

Identifiera dina kunder säkert och lätt med Aktia-identifieringstjänst. Det är enkelt och tryggt för företagets kunder att använda Aktia-identifieringstjänsten. Kunderna identifierar sig med hjälp av nätbankens koder.

Aktia-identifieringstjänsten lämpar sig för företag som tillhandahåller elektroniska kund- och betalningstjänster och som måste kunna identifiera sina kunder elektroniskt på ett tillförlitligt sätt.

Aktia fungerar som leverantör av identifieringsverktyg i Förtroendenätet för stark elektronisk autentisering. Detta betyder att Aktia inte efter september 2019 tillhandahåller identifieringstjänster för företagskunder (TUPAS). Aktia tillhandahåller identifieringstjänster i Förtroendenätet för förmedlingstjänster för identifiering.

Fördelar med Aktia-identifieringstjänsten

  • Förmånlig och enkel att ta i bruk
  • Kan användas 24 timmar alla dagar
  • Tillförlitlig och säker, den grundar sig på Tupas-standarden som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund.

Mera om Identifieringstjänsten

Anvisningar och postbeskrivningar
Aktia Identification Service Instructions

Kontakta oss för att ta i bruk tjänsten.

 

Ladda ner Aktia Identifieringstjänstens logo:

Aktia Nätbetalning logo