Hur kan jag få lån för mitt företag?

Finansiera företagets investeringar behändigt med skuldebrevslån. Vi kommer överens om villkoren för skuldebrevslånet enligt dina behov och lånets användningsändamål.

Vi gör också upp en betalningsplan för lånet och kommer överens om låneräntan. Räntan utgörs av referensränta och bankens marginal. I låneförhandlingarna kommer vi överens om räntebindningen för dit lån: euribor, fast ränta eller Aktias Primeränta. Du kan även välja ett räntetak för ditt lån.

Ditt företagets behov beaktas i lånevillkoren. Lånevillkoren kan ändras enligt överenskommelse under lånetiden.

Välj ränta och amorteringssätt

Lånet amorteras enligt en på förhand överenskommen amorteringsplan. Vid behov kan vi förhandla om amorterinsfria perioder. Det finns olika typer av ränteskydd för lånet. 

Läs mer om våra principer för utlåning
Kontakta oss om du vill ansöka om ett skuldebrevslån