Uppföljning av indexlån

Indexlån är tryggare som sparobjekt än aktieplaceringar och kan ge högre avkastning än traditionella masskuldebrevslån. Avkastningen från indexlån är bunden till värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara t.ex. en aktie, en aktiekorg, ett aktieindex, en råvara, valuta eller ränta.

Indexlånens uppgifter och uppföljning

Du kan nedan följa upp utvecklingen för de offentliga lånen. Uppgifterna uppdateras veckovis. Tilläggsuppgifter om lånen får du på närmaste Aktiakontor.

Indexlån

Lånets namn Datum Pris
  1. Datumet i lånets namn är lånets förfallodag
  2. Kursdatum
  3. Det indikativa marknadspriset är ett uppskattat värde på placeringen, handelspriset kan avvika från detta pris.

Institutionella lån

Lånets namn Datum Pris
  1. Datumet i lånets namn är lånets förfallodag
  2. Kursdatum
  3. Det indikativa marknadspriset är ett uppskattat värde på placeringen, handelspriset kan avvika från detta pris.