Behandling av importremburs i Aktia

När ditt företag vill öppna en importremburs behövs ett kreditbeslut. Ta därför kontakt med din kundansvarige i Aktia Bank.

Samtidigt kan du be om tillgång till rembursansökningsblanketten i elektronisk form. Ditt företag kan  sköta sin importremburs via nätbanken efter att ha ingått ett avtal med Aktia beträffande detta.

Som köpare ger du uppdraget att öppna en remburs genom att fylla i ansökningsblanketten där du definierar villkoren samt dokumenten som krävs.

När kreditbeslutet har fattats öppnar Aktia på basis av uppgifterna i ansökan själva rembursen och förbinder sig att betala åt den utländska säljaren enligt villkoren. Rembursen aviseras till säljaren via säljarens bank.

Efter att varan har skeppats

När säljaren har sänt varorna på det sätt som fastställts i rembursen presenterar säljaren de dokument som krävs i rembursen till sin egen bank, som i sin tur förmedlar dem vidare till Aktia, som kontrollerar att dokumenten är enligt rembursvillkoren. Du som köpare får tillgång till dokumenten först efter att dokumenten har godkänts och vid avistaremburs betalningen debiterats från kundens konto. Vid remburs med betalningstid sker betalningen på den förfallodag som definierats i rembursen.

En importremburs kan även öppnas som täckt remburs och då debiteras kundens konto med rembursens belopp i samband med rembursöppningen.

Kontakta Aktia Trade Finance angående importremburs.

Modell för importrembursansökan        
Så här fyller du i rembursansökningsblanketten      
Allmänna villkor för importremburs