Behandling av utländska garantier i Aktia

Så här behandlar Aktia en utländsk bankgaranti när ett företag är tagare av garantin eller garantins förmånstagare.

Företaget som tagare av garanti

Det behövs ett kreditbeslut för att ge ut en bankgaranti. Företaget bör därför kontakta den kundansvarige i Aktia Bank. När kreditbeslutet har fattats utarbetar Aktia garantin på basis av uppdragsgivarens begäran.

Garantin vidarebefordras

 1. Direkt garanti
  Aktia eller uppdragsgivaren (kunden) förmedlar garantin direkt till förmånstagaren
   
 2. Förmedlad garanti
  Aktia skickar garantin som ett swift meddelande till sin korrespondentbank i förmånstagarens land, som i sin tur förmedlar den till förmånstagaren
   
 3. Uppdragsgaranti
  Aktia ger sin korrespondentbank ett uppdrag, som innefattar Aktias motgaranti till nämnda bank, att utfärda den egentliga garantin till förmånstagaren. 

Företaget som garantins förmånstagare

Den ankommande garantin gällande importhandel förmedlar Aktia till importören enligt den utländska bankens (garant-bankens) instruktioner, utan ansvar för egen del men bekräftande dess äkthet.

Aktia kan även på basis av den utländska bankens uppdragsgaranti utfärda en egen garanti, som gör att importören undkommer land- och bankrisk. I ett sådant fall är det skäl för importören att komma överens om fördelningen av kostnaderna vid uppgörandet av affärskontraktet.   

Kontakta Aktia Trade Finance angående bankgaranti.

Läs mera om importgarantier
Flödesschema för garanti