Lagstadgad pensionsförsäkring

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen tryggar utkomsten för dig själv som företagare eller för dina anställda vid övergång från arbetslivet till pension. Via arbetspensionssystemet får du förutom grundtrygghet för ålderdom, också trygghet vid exempelvis bestående arbetsoförmåga eller vid familjeförsörjarens dödsfall. För företagarens del står försäkringen till grund för företagarens hela socialskydd och kan påverka företagarens vardag redan i ett tidigt skede i livet. Den lagstadgade pensionsförsäkringen omfattar även yrkesinriktad rehabilitering om du eller någon av dina anställda skulle löpa risk för arbetsoförmåga.

Veritas Pensionsförsäkring som din arbetspensionsförsäkrare

Den lagstadgade pensionsförsäkringen tecknar vi åt dig hos vår samarbetspartner Veritas Pensionsförsäkring. Veritas arbetspensionstjänster består i huvudsak av arbetspensionsförsäkringar för företagets anställda (ArPL) och företagare (FöPL). Därtill erbjuder Veritas följande:

  • Rådgivningstjänster
  • Program för bättre arbetshälsa
  • Yrkesinriktade rehabiliteringstjänster
  • Finansieringstjänster
  • Fastigheter

Veritas ger dig personlig betjäning, konkurrenskraftiga kundåterbäringar och pålitlig förvaltning av dina pensionsmedel.

 

Lämna kontaktbegäran