Försäkring vid temporär arbetsoförmåga

Som företagare är det viktigt att kartlägga alla företagets risker, även vad det innebär om du själv blir sjuk.

Ett sjukdomsfall kan vara extra svårt för dig som är företagare, eftersom det oftast inte finns någon som kan ta över företaget under den tid du är sjukskriven. Dessutom sjunker inkomsten. En lösning i sådana situationer kan vara att ha en försäkring gällande temporär arbetsoförmåga.

Försäkring gällande temporär arbetsoförmåga består av en dagsersättning som utbetalas efter självrisktiden under 365 eller 730 dagar.

Läs mer

Produktfakta
Försäkringsvillkor
Försäkringsfaktablad

Lämna kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.