Försäkring vid temporär arbetsoförmåga

Som företagare är det viktigt att kartlägga alla företagets risker, även vad det innebär om du själv blir sjuk.

Ett sjukdomsfall kan vara extra svårt för dig som är företagare, eftersom det oftast inte finns någon som kan ta över företaget under den tid du är sjukskriven. Dessutom sjunker inkomsten. En lösning i sådana situationer kan vara att ha en försäkring gällande temporär arbetsoförmåga.

Försäkring gällande temporär arbetsoförmåga består av en dagpenning som utbetalas efter självrisktiden under ett år.

Läs mer
Broschyr
Produktfakta
Försäkringsvillkor

Försäkringsfaktablad Temporär arbetsoförmåga

 

Lämna kontaktbegäran