Skydd vid bestående arbetsoförmåga

Om du som företagare blir långvarigt sjuk och bestående arbetsoförmögen leder det ofta till ett inkomstbortfall. Samma sak gäller för dina anställda. Skydd vid bestående arbetsoförmåga är tryggt om något oväntat händer och du inte längre kan fortsätta i arbetslivet.
 

Fördelar med försäkringen

För företagaren

  • en trygghet om ingen kan driva företaget vidare om företagaren blir arbetsoförmögen
  • möjlighet till god rehabilitering med hjälp av försäkringsskyddet
  • engångsersättningens storlek kan du själv välja
  • ersättningen är skattefri då den utbetalas till den försäkrade själv, dvs. företagaren.

För företagets anställda

  • engagerar och motiverar dina anställda
  • den anställda får själv bestämma vad som görs med ersättningsbeloppet
  • ersättningsbeloppet skattefritt då det utbetalas till den försäkrade själv, dvs. den anställde.

Läs mer

Produktfakta
Försäkringsvillkor
Försäkringsfaktablad

Lämna kontaktbegäran

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.