Ägarbyte

Har du ett företag och funderar på att gå i pension? Ska dina barn ta över eller vill du sälja företaget? Det är viktigt att planera ägarbytet i tid.

Ett företag kan byta ägare antingen genom generationsväxling eller genom företagsköp. I båda fallen är bytet förknippat med viktiga frågor som gäller till exempel beskattning.

Planera ägarbytet

Genom att planera ägarbytet i tid kan du se till att det sker på ett skattemässigt klokt sätt. Eftersom själva processen kan ta tid är det bra att börja förberedelserna redan några år innan växlingen. För en företagare som ska gå i pension lönar det sig också att i god tid säkerställa att pensionen räcker till genom att till exempel höja FöPL-arbetsinkomsten och teckna en frivillig pensionsförsäkring.

Ta hjälp med planeringen

Förutom att du kan få hjälp och stöd av din egen revisor och bokföringsbyrå kan du ta hjälp av företagsledningskonsulter i planeringen av ägarbytet.

Läs mer om generationsväxling
Läs mer om försäljning till utomstående