Försäljning av företag till utomstående

Att sälja sitt företag, sitt livsverk, kan vara en lång process. Försäljningen omfattar många skeden innan den slutligen är genomförd, så bra förberedelser och planering ökar möjligheterna till ett lyckat slutresultat.

När du ska sälja ditt företag kan det löna sig att ta hjälp genom att anlita en expert. Här följer några skeden som är vanliga vid försäljning:

  1. Fastslå företagets värde 
  2. Hitta en köpare 
  3. Utreda objektet (sk. due diligence)
  4. Upprätta finansieringskalkyler
  5. Skatteplanera 
  6. Komplettera pensionsskyddet
  7. Göra upp dokument för försäljningen

Planera din försäljning

Ett ägarskifte kan dra ut på tiden, ibland flera år, men det är viktigt att du i god tid vidtar åtgärder för att underlätta skatteplaneringen och för att försäkra dig om att försäljningen blir så smidig som möjligt och framskrider stegvis. Det finns också skäl att ha realistiska förväntningar om köpesumman och hur företagsförsäljningen kommer att lyckas. Faktorer som till exempel företagets ekonomiska läge, marknadsposition, konkurrensfaktorer och tillväxtutsikter kan påverka företagsköpet. Ta hjälp av experter och företagsledningskonsulter när du börjar överväga en försäljning av ditt företag.

Jag funderar på generationsväxling / Generationsväxling