Generationsväxling

Förr eller senare kan en generationsväxling vara en fråga att ta ställning till. Goda förberedelser ger ofta bäst resultat.

En generationsväxling kan genomföras på flera sätt. Du kan sälja aktiestocken eller andelen i bolaget, ge den som gåva eller göra en överlåtelse av affärsverksamheten.

En klar och tydlig strategi anpassad till företagets unika situation är en viktig förutsättning för att skapa en fortsatt lönsam och konkurrenskraftig verksamhet.

Planera i tid

Att planera en generationsväxling kan vara tidskrävande så börja i god tid med att ta reda på till exempel frågor kring skatter, värdering och ekonomi. Dessutom beviljar skattemyndigheterna särskilda skattelättnader vid generationsväxlingar. Det kan löna sig att i god tid vända sig till en expert.

För en företagare som ska gå i pension lönar det sig också att i god tid säkerställa att pensionen räcker till genom att till exempel höja FöPL-arbetsinkomsten och teckna en frivillig pensionsförsäkring.

Jag ska sälja mitt företag / Försäljning till utomstående