Grundade av företaget och finansiering

Aktia erbjuder mångsidiga och flexibla finansieringstjänster för nystartade företag. Då ett företag grundas har du som företagare ofta behov av kapital för att finansiera anskaffningar och att komma igång med och bedriva verksamheten. Kanske behöver du pengar till maskiner, lokaler, varor med mera. Hur mycket kapital du behöver och hur mycket lån du kan bli beviljad beror bland annat på finansieringsändamålet, säkerheterna och ditt företags återbetalningsförmåga.
 

Finansieringsformer

Förutom att du använder eget kapital i företagsstarten behöver företaget ofta också utomstående finansiering. Det finns flera former av externa finansieringskällor:

  1. Banken är vanligtvis den naturligaste externa finansiären. Nystartade företags lån garanteras ofta av Finnvera Abp.
  2. Finnvera beviljar även direkt kredit åt nya företagare.
  3. Anskaffning av anläggningstillgångar lönar det sig ofta att finansiera med finansbolagets leasing- eller avbetalningsfinansiering. Då fungerar objektet som införskaffas samtidigt som säkerhet.
  4. Ta även reda på möjligheten att få startbidrag eller understöd som beviljas av staten via olika myndigheter.

Boka tid hos oss

Du är alltid välkommen till något av våra kontor för att diskutera finansieringsbehoven för ditt företag. Förbered dig gärna med en finansieringsplan och lönsamhetskalkyl inför besöket.

Kontakta ditt närmaste Aktiakontor för att diskutera ditt företags finansieringsbehov

Vilken finansieringsform passar ditt företag bäst? / Till Företagsfinansiering
Bekanta dig också med Aktia Företagsfinans Ab:s tjänster Avbetalning och Leasing. / Till Företagsfinans sidor
Sysslar ditt företag med import och/eller export? / Till Utrikeshandelssidorna