Grunda ett företag

Har du tänkt på att grunda eget? Vår handbok för grundande av företag hjälper dig med planeringen.

Från idé till verklighet

Oavsett vilken företagsidé du har lönar det sig att se över den med omsorg. Exempelvis måste du fundera över vilka dina konkurrenter är, hur stor efterfrågan är och vilka resurser som krävs. Skriv ner din idé. På detta sätt får du en bra grund och på samma gång en preliminär affärsverksamhetsplan. Affärsverksamhetsplanen har stor betydelse när du söker banklån för att starta verksamheten. 
 

Du kan använda följande frågor som stöd när du skriver ner din idé

 • Vad ska du göra? 
  - Vad har du för affärsidé, varför startar du företaget? 
  - Vad ska du sälja?
  - Vilken är din målgrupp?
  - Hur når du den?
  - På vilka marknader tänker du verka? 
  - Vilka är dina konkurrenter och vad gör ditt företag konkurrenskraftigt?
   
 • Se över kostnaderna 
  - Vad kostar det att starta verksamheten? 
  - Hur behöver du prissätta dina produkter? 
  - Hur ska du finansiera verksamheten?
  - Vilken bolagsform passar din idé?
   
 • Tänk på detaljer 
  - Var hittar du kunniga personal?
  - Var skaffar du eventuella maskiner och apparater? 
  - Var kan du hitta lokaler? 

En genomtänkt affärsplan ger en god grund för en lyckad företagsverksamhet och hjälper dig också i valet av bolagsform.


Bekanta dig också med Suomen Uusyrityskeskukset ry:s Uusyrityskeskus
verksamhet
(på finska)