Minneslista vid grundande av företag

Det finns många frågor och överväganden att ta ställning till när du vill komma igång med ditt nya företag. Här har vi listat några av dem.

 • Företagsidé: Vad kommer ditt företag att göra/sälja?
 • Namn: Vad ska ditt företag heta?
 • Företagsform: Vilken företagsform passar dig bäst? Faktorer som ägarnas ansvar för företagets skulder eller eventuellt behov av startkapital kan påverka valet av bolagsform.
 • Affärs- och verksamhetsplan: Beskriv detaljerat uppskattningarna av företagets mål, finansiering, strategi, marknadsföring osv. Fundera också över vilka lokaler, maskiner, personresurser osv. som krävs. En affärsplan som är upprättad med omsorg är till hjälp vid förhandlingarna med banken om möjligheterna att få finansiering.
 • Finansieringsplan: Hurdant kapital har du och behövs extern finansiering? Sammanställ en budget för att visa hur verksamheten skall finansieras. Redogör för ditt eget kapital, hur mycket extern finansiering som behövs samt en återbetalningsplan. Gör även en estimering för företagets kommande kassaström och räkna ut försäljningens break-even.
 • Marknadsanalys: Gör upp en analys av kunderna, marknaden för varan eller tjänsten och det rådande konkurrensläget. Utred kundpotentialen och eventuella samarbetspartners eller leverantörer. Kartlägg konkurrenterna i samma bransch och deras verksamhet för att få en bredare kunskap om vad som krävs (gällande t.ex. licenser, patenter, distributionskanaler, lokaler etc.) för att idka den verksamhet som du vill starta.
 • Skattefrågor: Kontakta skattebyrån för att diskutera t.ex. inkomst- eller mervärdesbeskattningsfrågor
 • Patent: Har du en produktidé eller ett varumärke som det skulle löna sig att skydda?
 • Tillstånd: Tänker du idka en näring som förutsätter tillstånd av myndigheterna? Tillståndspliktiga näringar är bl.a. utskänkning av alkohol, apoteksrörelse, resebyrå, bevakningsföretag och taxi.
 • Anmälan till handelsregistret och skattemyndigheterna: Lämna in din etableringsanmälan till handelregistret och skatteförvaltningen.
 • Bankförhållande: Kontakta ditt närmaste Aktiakontor för att diskutera frågor som anknyter till företagets behov av banktjänster och den finansiering som du eventuellt behöver.
 • Bokföring: Välj bokföringsbyrå med omsorg.
 • Försäkringar: Alla företagare måste teckna vissa obligatoriska försäkringar. Kolla även vilka frivilliga försäkringar det skulle löna sig att ta. Kontakta Aktia för att diskutera vilka försäkringslösningar som ditt företag kunde ha behov av.
 • Om du blir arbetsgivare för utomstående: Du måste anmäla dig som arbetsgivare till skattemyndigheten med begynnelse-/ändringsanmälan och du måste teckna en pensionsförsäkring för arbetstagarna.

Bekanta dig också med Suomen Uusyrityskeskukset (på finska).

Bekanta dig också med Patent- och registerstyrelsens webbsidor.