Försäkra företagsverksamheten

Att vara företagare innebär en hel del risker. Se till att gardera ditt företag ekonomiskt mot till exempel person-, egendoms- och verksamhetsrisker genom att teckna försäkringar. Vissa försäkringar är du enligt lag tvungen att teckna, medan andra är frivilliga.

Riskerna är inte lika för alla företag. Vilka försäkringar just ditt företag behöver beror på vilken verksamhet du bedriver. Företagsförsäkringarna kan du teckna via vår samarbetspartner Folksam Skadeförsäkring Ab . Du kan försäkra både maskiner och fastigheter men också teckna olycksfalls-, liv- och pensionsförsäkringar för dig och dina medarbetare.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill diskutera vilka försäkringstjänster som passar ditt företag.

Kontakta oss på Aktia för att få veta mer.

Se till att ditt företag har rätt försäkringar från början! / Företagsförsäkringar
Läs också mer om våra personförsäkringar. / Företagets personförsäkringar