Företagets finansiering

Som företagare har du ofta behov av kapital för att kunna finansiera nyanskaffningar och bedriva eller utöka verksamheten. Kanske behöver du pengar till maskiner, lokaler, varor med mera. Hur mycket kapital du behöver och kan bli beviljad beror bland annat på finansieringsändamålet, säkerheterna och ditt företags återbetalningsförmåga.

När ditt företag varit verksamt en tid har du kanske en del egna ekonomiska resurser till förfogande, men du kan behöva mer kapital, exempelvis till dina löpande utgifter, olika investeringar eller till att utöka verksamheten. Det kan du skaffa genom andra finansieringskällor.

Aktia erbjuder ett brett urval av finansieringstjänster:

  • Banklån - det vanligaste sättet att finansiera en investering är med lån. Lånetiden och övriga finansieringsvillkor avtalas enligt de behov företaget har.
  • Företagskonto med kredit - till företagskontot kan du lägga till en kreditlimit. Ett konto med kredit är det enklaste sättet att tillgodose företagets behov av driftskapital och det är praktiskt om företagets kreditbehov varierar på kort sikt eller säsongsmässigt.
  • Avbetalning - avbetalning är finansiering av lös egendom genom lån. Du tar ett lån på ett visst belopp för att anskaffa ett investeringsobjekt, och när du betalat tillbaka lånet äger du objektet. Normalt krävs inga andra säkerheter än avbetalningsobjektet.
  • Leasing - leasingfinansiering innebär långfristig uthyrning av ett objekt. Aktia Företagsfinans köper ett objekt, till exempel en maskin eller anordning som du behöver, och blir alltså ägare till objektet och hyr ut det till ditt företag. En vanlig form av leasing är till exempel billeasing.
  • Bankgaranti - ditt företag kan behöva en bankgaranti som säkerhet för lån, entreprenader, hyresavtal eller varukrediter. Om det ofta uppstår behov av bankgarantier kan det vara ändamålsenligt att komma överens om en garantilimit, inom vilken Aktia flexibelt kan bevilja de garantier företaget behöver.
  • Utrikeshandel - för utrikeshandel finns speciella finansieringsformer. Där används ofta remburser, inkasso och garantier för att säkerställa företagets betalningar. Med en okänd eller avlägsen handelspartner kan dessa arrangemang vara ett bra alternativ.

Boka tid hos oss

Vilken lösning som passar ditt företag bäst beror på finansieringsändamålet, lånetiden, företagets kreditvärdighet och vilka säkerheter kredittagaren ställer. Du är alltid välkommen till något av våra kontor för att diskutera med våra experter och tillsammans hitta den bästa lösningen som passar just dig, din situation och ditt företag.

Kontakta ditt närmaste Aktiakontor för att diskutera ditt företags finansieringsbehov.

Vilken finansieringsform passar ditt företag bäst? / Företagsfinansiering
Bekanta dig också med Aktia Företagsfinans Ab:s tjänster: Avbetalning och Leasing. / Företagsfinansiering
Sysslar ditt företag med import och/eller export? / Utrikeshandel