Försäkra verksamheten

Att vara företagare innebär en hel del risker. Se till att gardera ditt företag ekonomiskt mot till exempel person-, egendoms- och verksamhetsrisker genom att teckna försäkringar. Vissa försäkringar är du enligt lag tvungen att teckna, medan andra är frivilliga.

Riskerna är inte lika för alla företag. Vilka försäkringar just ditt företag behöver beror på vilken verksamhet du bedriver. Vi har företagsförsäkringar mot de flesta risker som kan uppstå i ett företag. Du kan försäkra både maskiner och fastigheter men också teckna olycksfalls-, liv- och pensionsförsäkringar för dig och dina medarbetare.

Kontakta oss

Kontakta oss på Aktia för att få veta mer om våra företagsförsäkringstjänster.

Se till att ditt företag har rätt försäkringar från början! / Företagsförsäkringar
Läs också mer om våra personförsäkringar / Företagets personförsäkringar