Försäkringar för alla livssituationer

Vi erbjuder individuella försäkringslösningar. Hemförsäkringen tryggar också annat än ditt hem och liv- och sjukförsäkringarna ger ett omfattande skydd i händelse av sjukdom eller olycksfall. Du kan anpassa ditt försäkringsskydd enligt livssituation.

Visste du att du som kund i Nordea, Danske Bank, andelsbankerna, sparbankerna, POP Bankerna och Handelsbanken kan logga in i Aktias nätbank med din egen banks nätbankskoder för att göra ändringar i dina spar- och pensionsförsäkringar eller köpa livförsäkring. Du godkänner användarvillkoren för Aktias nätbank när du loggar in första gången.

Försäkringarna beviljas av  Aktia Livförsäkring Ab, Folksam Skadeförsäkring Ab och Genworth Financial, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Sköt dina försäkringar på nätet

I nätbanken ser du dina person-, skade- och sparförsäkringar.

Där kan du behändigt köpa livförsäkring och göra ändringar i dina spar- och pensionsförsäkringar.

 

Aktia Skydd vid allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom och vården av den kan medföra avsevärda kostnader. Aktia Skydd vid allvarlig sjukdom gör det möjligt att förbereda sig på ökade utgifter eller trygga utkomsten om man plötsligt insjuknar i en allvarlig sjukdom.

Bekanta dig med Skydd vid allvarlig sjukdom

Skydd vid allvarlig sjukdom beviljas av Genworth Financial, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud.