Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Spara redan under lånetiden. Du får mer för samma summa.

Spara redan under lånetiden. Du får mer för samma summa.

Spara en rejäl summa utan att öka dina månatliga utgifter

Genom att förlänga din återstående lånetid med till exempel fem år kan du hålla dina månatliga utgifter på samma nivå, men spara en del av summan du tidigare amorterat. På så sätt har du efter lånetiden förutom en egen bostad också ett vinstgivande sparkapital. 

Se på videon ovan hur Anna kunde tänka framåt och spara redan under lånetiden istället för att betala tillbaka sitt lån så fort som möjligt och börja spara först efter det. Samma månatliga summa, samma tid, men hela 33 280 euros skillnad i slutresultatet. Vilket skulle du välja? Just det. 

Börja spara genast och dra nytta av ränta på ränta-effekten. Du lär bli glatt överraskad.

Det lönar sig att spara redan under lånetiden - Video cover

Så här lyckas du medditt sparande.

 


Regelbundet fondsparande passar alla och i alla situationer. Tiden jobbar för dig och redan med en liten summa får du ta del av samma möjligheter och portföljförvaltningstjänster som stora investerare. Aktias fondbaserade förvaltningsportföljer ger dig tillgång till vårt mångfaldigt prisbelönta kapitalförvaltningskunnande på den risknivå som passar dig. 

Bekanta dig med förvaltningsportföljerna

Dra nytta av kurssvängningar

Genom att spara regelbundet i fonder jämnar du ut marknadens kurssvängningar. När kurserna sjunker tecknar du fondandelar till ett lägre pris och får fler andelar för din månatliga sparsumma. När kurserna sedan stiger, stiger också värdet på dina fondandelar.

Ränta på ränta

Det sägs att självaste Albert Einstein kallade ränta på ränta-effekten för världens åttonde underverk. Vare sig det stämmer eller inte är effekten ett faktum och resultaten av den nära på magiska. Ränta på ränta innebär att du, förutom att du får ränta på ditt sparkapital, dessutom får ränta på placeringarnas vinst. 

Bred diversifiering

I en fond är dina medel alltid professionellt diversifierade och spridningen är större än du själv hade kunnat uppnå genom att köpa enskilda aktier och räntepapper. Detta bidrar till att minska placeringens risk och jämna ut växlingar i fondandelarnas värde.

Lämna en kontaktbegäran, så tar vi reda på hur mycket du kunde spara.

Boka ett möte med vår specialist. Vi hjälper dig att se dina placeringsmöjligheter och trygga återbetalningen av ditt lån.

Vi hjälper dig att trygga återbetalningen av ditt lån

Har du funderat på hur du kunde se till att din familj klarar sig ekonomiskt om allt inte går som planerat? Det både går och lönar sig att trygga ekonomin och återbetalningen av sitt lån inför oväntade situationer.

Jag vill veta mera

 

Aktia Personskydd hjälper dig och din familj att bibehålla er normala inkomstnivå om ni drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Förändringar i den allmänna räntenivån inverkar på lånets månadsrat. Med ett ränteskydd minskar du på månadsratens fluktuation och försäkrar dig att månadsraten inte blir alltför hög.

En ekonomisk buffert ger dig flexibilitet vid oväntade penningbehov. De medel du placerat i fonder kan snabbt och smidigt lösas in i nätbanken eller mobilbanken. 

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.