Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Barnets bankärenden

Barnets bankärenden

Det lönar sig att bekanta sig med penningärenden redan från barnsben. Vårdnadshavare kan enkelt med en fullmakt beställa konto, kort och bankkoder åt sitt barn.

Barnets fondsparande

Regelbundet sparandet är ett bra alternativ, när du vill spara för ditt barns framtid. Ju tidigare du börjar spara desto mer kan kapitalet växa ränta på ränta och desto större hinner sparkapitalet bli.

Regelbundet fondsparande för ditt barn kan du enkelt teckna i nätbanken efter att du fyllt i juniorfullmakten och i den valt att barnets fondandelar, värdepappersförvar och försäkringar kopplas till vårdnadshavarens nätbank med administrationsrätt.

Juniorfullmakt för vårdnadshavare 

Läs mer om fördelarna av regelbundet fondsparande här.

Barnets fondsparande

Konto för barn

På barnets första konto kan de närmaste börja spara till ett startkapital för barnet. Vårdnadshavare kan enkelt med en fullmakt öppna ett konto åt sitt barn. Det finns ingen åldersgräns för att öppna ett konto, utan vårdnadshavaren kan besluta att öppna ett konto direkt då barnet fått ett namn och personbeteckning.

Juniorfullmakt för vårdnadshavare 

Konto för barn

Barnets bankkoder och första bankkort

När barnet är minst 7 år gammalt, kan hen få ett Aktia Debit-kort och bankkoder med föräldrarnas godkännande. Med de egna bankkoderna kan barnet följa med sin penninganvändning, till exempel i mobilbanken. 

Barnet ser också eventuella fond- och aktieplaceringar i sitt eget namn i nät- och mobilbanken, men som minderårig kan inte barnet göra egna fond- eller aktieuppdrag.

Juniorfullmakt för vårdnadshavare 

Barnets bankkoder och första bankkort

Aktia Junior bank- och försäkringspaket

För dig som förälder är det viktigt att kunna tillgodose ditt barns behov på bästa möjliga sätt. Det allra viktigaste är att kunna trygga barnets och familjens välmående. Aktia Junior är en helhet av bank- och försäkringstjänster för barn och unga under 18 år.

Hur skulle din familj klara sig ekonomiskt om någonting hände dig eller din livskamrat? Med Aktia Livförsäkring tryggar du dina anhörigas ekonomi vid dödsfall.

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få ett eget Aktia Debit -kort. Med Aktia Debit har man alltid koll på hur mycket pengar man har till sitt förfogande och kan tryggt ta ut pengar både i Finland och utomlands.

Läs mera om Aktia Debit -kortet

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få tillgång till egen nätbank. Med nätbankskoderna kan barnet också använda Aktias Mobilbank.

Läs mera om nätbanken ja mobilbanken

En minderårigs båda vårdnadshavare bestämmer tillsammans vilka tjänster som öppnas åt ett barn. På så sätt kan vi på banken försäkra oss om att vårdnadshavarna tillsammans fattat besluten och att de är i enlighet med gemensamma intressen. För minderåriga barn kan bankkoder, konto och Debit-betalkort öppnas med fullmakt. Vårdnadshavarna kan välja att den ena vårdnadshavaren också får sköta barnets ärenden ensam och vilka ärenden hen får sköta. 

Detta görs genom att fylla i en fullmakt:

Juniorfullmakt