Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Ansvarsfull kapitalförvaltning som ger långsiktigt välbefinnande från en generation till en annan

Aktia Private Banking är vår kapitalförvaltningstjänst för en större förmögenhet. Vi erbjuder dig en oslagbar servicehelhet som gör det enkelt och behagligt att sköta din förmögenhet på ett långsiktigt och målmedvetet sätt. Dessutom har du tillgång till vårt breda internationella partnernätverk och de förmåner som inhemska, solida och välskötta Aktia Bank erbjuder.

Välkommen till Aktia Private Banking!

När förmögenheten ökar behövs mer än vanliga banktjänster. Aktia Private Banking möter dina växande behov med en unik kombination av Finlands bästa kapitalförvaltning och individuell service.

I vår kundnöjdhetsundersökning* gav våra kunder vitsordet 3,9 på skalan 1-4 då de ombads poängsätta hur smidigt och okomplicerat samarbetet fungerat. Mötena med den egna kontaktpersonen fick särskilt mycket beröm.

Vår verksamhet är uppbyggd så att våra erfarna bankirer och deras specialistteam grundligt kan fördjupa sig i varje kunds situation.

Lämna en kontaktbegäran, så diskuterar vi dina önskemål.

Lämna en kontaktbegäran

*) Källa: Kundnöjdhetsundersökning för Aktia Private Banking-kunder, november 2020.

Välkommen till Aktia Private Banking!

Hur vill du att din förmögenhet ska skötas?

Vi skräddarsyr en servicehelhet utifrån dina behov. Du kan välja att ge oss fullmakt att ta hand om den kontinuerliga allokeringen av dina tillgångar eller fatta besluten själv med vår rådgivning som stöd för dina beslut. Marknadens bästa placeringsprodukter och en mångsidig rapportering ingår alltid i helheten.

När tiden eller intresset för att själv aktivt följa med läget inte räcker till kan du välja en lämplig placeringsstrategi och riskprofil för din portfölj och låta oss fatta placeringsbesluten för dig utgående från den strategi du valt.

Du fattar i sista hand placeringsbesluten själv och din privatbankir fungerar som din rådgivare.

Du drar nytta av det omfattande fondurvalet som Aktias fondundersökning producerar.

Bekanta dig med våra fonder

En flexibel och skattemässigt effektiv lösning för långsiktigt placerande, med eller utan livförsäkringsskydd.

Bekanta dig med kapitaliseringsavtal

Bekanta dig med våra placeringsförsäkringen

Vid direkta inhemska aktieplaceringar finns vår mäklartjänst till ditt förfogande.

Vår placeringsfilosofi

Vår placeringsfilosofi bygger på en aktiv portföljförvaltning, öppen arkitektur och ansvarsfullhet.  

Aktivitet

Vi tror på en aktiv portföljförvaltning och en effektiv diversifiering såväl geografiskt och tidsmässigt som i fråga om tillgångsslag och branscher. 

Öppen arkitektur

Vår öppna arkitektur innebär att vi förutom våra egna produkter dessutom kan erbjuda de internationellt bäst presterande lösningarna inom varje tillgångsslag, marknad och sektor ur våra samarbetspartners sortiment. På det sättet kan vi erbjuda dig landets bästa fondurval och garanterar att ditt intresse alltid är det viktigaste för oss. 

Ansvarsfullhet

Vi tror att företag som agerar ansvarsfullt skapar bättre avkastning på lång sikt. Därför är ansvarsfullhet en naturlig del av all vår placeringsverksamhet. Läs mer om ansvarsfullhet.

Morningstar valde ut Finlands bästa kapitalförvaltningshus i tre kategorier. Aktia var bäst i dem alla.

Morningstar har valt Aktia till Finlands bästa aktie- och räntefondförvaltare samt bästa fondhus år 2021. 

Läs mera

Morningstar valde ut Finlands bästa kapitalförvaltningshus i tre kategorier. Aktia var bäst i dem alla.