Aktia Private Banking

Varför Aktia Private Banking?

När förmögenheten ökar krävs mera än vanliga banktjänster. Aktia Private Banking kombinerar på ett unikt sätt Finlands mest högklassiga kapitalförvaltning och förståelse för kundens individuella behov. Private Banking är Aktias exklusiva kapitalförvaltningstjänst för kunder med större förmögenhet. Aktias 200-åriga historia som ansvarsfull kapitalförvaltare är ett bevis på servicens pålitlighet.

Aktias organisation är uppbyggd på ett sätt som gör det möjligt att gå in på djupet i varje kunds situation; för det har vi närmare 20 privatbankirer som jobbar tillsammans med olika experter.

Aktia lovar dig och din förmögenhet en gynnsam tillväxtmiljö och en service som överträffar dina förväntningar.

Välkommen till Aktia!

Lämna en kontaktbegäran

Med gemensamma krafter

Vi tror att det är människorna som gör skillnaden.

En gemensam insats kan vara mycket större än summan av dess delar. På Aktia kan din privatbankir utnyttja en stor grupp specialisters kunnande för att ta fram tjänster som passar just dina behov. Teamarbete är väsentligt i Aktias sätt att arbeta.

På Aktia har du, förutom Aktia Private Banking, till ditt förfogande alla tjänster som erbjuds av den solida, välskötta, inhemska Aktia Bank och dessutom de förmåner du kan få via Aktia Kapitalförvaltnings nätverk av internationella samarbetspartners. Aktia Private Banking erbjuder en oslagbar servicehelhet som gör skötseln av dina penningärenden lätt och behändig i alla situationer.


Aktia lovar dig och din förmögenhet en gynnsam tillväxtmiljö och en service som överträffar dina förväntningar.

På Aktia är kapitalförvaltning mera än placering av dina pengar

Vi beaktar flera faktorer vid skötseln av din förmögenhet:

 1. Skötsel av dagliga ärenden
  • Vi försäkrar oss om att din och familjens vardag löper smidigt och utan bekymmer, om det så är fråga om att betala räkningar eller att finansiera överraskande utgifter.
 2. Ökning av din förmögenhet
  • Vi hjälper dig att planera din framtid så att du kan trygga din levnadsstandard på lång sikt och njuta av dina pensionsdagar.
  • Vi ger dig råd om hur du på bästa sätt kan överföra förmögenhet till följande generationer.
  • Vi går tillsammans igenom och reder i detalj ut i hur stor grad olika faktorer orsakar förändringar i värdet av din förmögenhet samt hurdan direkt avkastning och värdeökning som är realistisk.
Lämna en kontaktbegäran

Placeringsrådgivning - Så här sköter vi dina medel

Placeringsrådgivning – kärnan i kapitalförvaltningen

Vi förstår att du vill sköta din förmögenhet på bästa sätt. Därför erbjuder vi dig skräddarsydd och unik placeringsrådgivning som grundar sig på öppen arkitektur – oavsett om du vill fatta dina dagliga placeringsbeslut själv eller överlåta dem till våra specialister. Våra tjänster omfattar alltid fortlöpande, effektiv allokering av dina medel. Vi utnyttjar de bästa placeringsprodukterna på marknaden och ger mångsidiga och åskådliga rapporter.

 • När din tid är värdefull, låt oss ta hand om det dagliga arbetet – diskretionär portföljförvaltning
  • Vår portföljförvaltare ansvarar för den dagliga skötseln av din portfölj inom ramen för de målsättningar och restriktioner ni kommit överens om
 • När du vill fatta placeringsbesluten själv men behöver professionell strategisk rådgivning – konsulterande portföljförvaltning
  • Du får sakkunniga råd av vår portföljförvaltare men har själv kontrollen över alla ändringar i din portfölj

Öppen arkitektur – till din fördel

Eftersom alla kunniga fondförvaltare inte kan arbeta för samma fondbolag, är det ytterst viktigt att du får tillgång till hela den internationella fondmarknaden. På så sätt kan vi erbjuda dig de lönsammaste och bäst förvaltade fonderna inom respektive tillgångsklass, marknad eller sektor, inte enbart fonder som förvaltas av våra officiella samarbetspartners.

I SFR:s (Scandinavian Financial Research) undersökning har Finlands största och mest krävande investerarna, institutionerna, redan flera år i rad gett Aktia bästa betyg i fondanalys och fondval.

Därför kan vi erbjuda Aktias Private Banking-kunder landets bästa fondurval och vi ställer alltid dina intressen främst.

Lämna en kontaktbegäran

Mångsidiga tjänster

Private Banking-kunden får mera

Juridiska tjänster

 • Familjerättsliga ärenden: äktenskapsförord, intressebevakningsfullmakter
 • Arvsrättsliga ärenden: testamenten, bouppteckningar, arvsskiften, dödsboets skatteplanering
 • Överlåtelse av egendom: köpebrev, gåvobrev, skatteplanering i samband med överlåtelse av egendom
 • Skatteärenden: skattedeklarationer, förhandsbesked
 • Tidsbokningar Helsingfors tfn 010 247 6313

 

Ekonomiadministration

 • Vi erbjuder heltäckande, högklassiga ekonomitjänster för stiftelser, föreningar och övriga bokföringsskyldiga i samarbete med Bokföringsbyrå Tärnan Ab. Tjänsterna omfattar bl.a. bokföring, löneadministration, myndighetsrapportering och ifyllande av skattedeklarationer. Bokföringsbyrå Tärnan Ab har mångårig och bred erfarenhet också av värdepappersbokföring och stipendieutbetalning.
 • Aktia Private Banking, Samfundstjänster tfn 010 247 6805

 

Aktia Sparförsäkring Allokeringstjänst+

 • Fem portföljalternativ med klart definierade risknivåer
 • Allokeringsteamet i Aktia Kapitalförvaltning fattar placeringsbesluten i portföljerna för din del
 • Aktiv placeringsprocess och snabb reaktion på marknadsförändringar
 • Systematiskt och transparent beslutsfattande
 • Öppen arkitektur som möjliggör placeringar både i Aktias egna och utomstående fonder
 • Ingen kapitalinkomstskatt betalas vid lyft av kapital, kapitalinkomstskatt betalas enbart på avkastning man lyfter
 • Inga skattekonsekvenser vid fondbyten i försäkringen

Portfölj 1 - Basfakta för investerare
Portfölj 2 - Basfakta för investerare
Portfölj 3 - Basfakta för investerare
Portfölj 4 - Basfakta för investerare

 

Läs mera om sparförsäkringen
Jag är intresserad av sparförsäkringen

Visa Platinum Private Banking-kort

Visa Private Banking-kortet är ett nytt och unikt kort med hög servicenivå. Kortet har en skräddarsydd kreditgräns och omfattande egenskaper för att underlätta och trygga vardag, fritid och resande.

Conciergeservice
Med Aktia Visa Private Banking-kortet får du tillgång till Conciergeservice. Conciergeservicen hjälper dig med att beställa biljetter till konserter, boka bord på restauranger eller att skicka blommor till din vän. Tjänsten ingår i kortet och fungerar både utomlands och i Finland. Mer information om Conciergeservicen får du av ditt Private Banking kontor.

Priority Pass
Till Aktia Visa Private Banking-kortet hör automatiskt ett Priority Pass-kort med vilket du får tillgång till alla de 600 Priority Pass-lounger som finns runt om i världen. I loungerna finns mat, dryck och bekvämligheter som gör din resa smidigare.

Med Priority Pass-kortet är du berättigad till tre avgiftsfria loungebesök per år. Ytterligare besök och dina eventuella gästers loungebesök faktureras alltid på ditt Visa Private Banking-kreditkort.

Köpförsäkring
Då du gör inköp med kreditegenskapen på ditt Visa Private Banking-kort får du en försäkring på produkten. Försäkringen kan ersätta t.ex. stulna eller borttappade produkter och den har ingen självrisk. Läs mer om köpförsäkringen här.

Reseförsäkring
Till ditt Visa Private Banking-kort hör en omfattande reseförsäkring som är gäller både i Finland och utomlands. Om du har make/maka/sambo och barn med på resan är även de försäkrade med ditt Visa Private Banking-kort. Du behöver inte göra inköp med kortet för att försäkringen ska vara i kraft.

Bekanta dig med egendomsförsäkringens villkor
Bekanta dig med reseförsäkringens villkor
Bekanta dig med reseförsäkringsintyget
Bekanta dig med Priority Pass-kortets allmänna villkor (Villkoren är på engelska)

Lämna en kontaktbegäran

Privatbankirer

Aktias erfarna privatbankirer betjänar dig i Helsingfors, Åbo, Vasa och Uleåborg.

Helsingfors, privatbankirer

Carola Nilsson
Vice verkställande direktör

tfn 010 247 6624

Berndt Lindroos
direktör

tfn 010 247 6806

Bianca Renlund
privatbankir

tfn 010 247 6810

Magnus Boman
analytiker

tfn 010 247 6581

Sofia Reingoldt
placeringsassistent

tfn 010 247 7110

Fanny Henriksson
placeringsassistent

tfn 010 247 6522

Christian Strömberg
biträdande direktör

tfn 010 247 6481

Johan Broman
privatbankir

tfn 010 247 6751

Jerker Hedman
direktör

tfn 010 247 6805

Johan Pomoell
privatbankir

tfn 010 247 6815

Tina Ropponen
privatbankir

tfn 010 247 6237

Helsingfors, expedition

Tiina Aaltonen
kreditchef

tfn 010 247 6803

Märta Stenius
kundrådgivare

tfn 010 247 6331

Iris Luotola
kundrådgivare

tfn 010 247 6802

Markus Kollin
kundrådgivare

tfn 010 247 6804

Helsingfors, juridiska tjänster

Marina Itäinen
juridisk assistent

tfn 010 247 6410

Helsingfors, fastighetsförmedling

Berit Segercrantz
fastighetsmäklare, AFM, EM

tfn 050 341 0063

Åbo, privatbankirer

Kenneth Winberg
privatbankir

tfn 010 247 5812

Christian Holmqvist
privatbankir

tfn 010 247 5861

Vasa, privatbankirer

Petri Sandkvist
regionsdirektör

tfn 010 247 5181

Christoffer Härus
privatbankir

tfn 010 247 5668

Esa Vuorinen
privatbankir

tfn 010 247 5184

Josefine Fagerström
privatbankir

tfn 010 247 5187r

Yannick Pelletier
privatbankir

tfn 010 247 5183

Uleåborg, privatbankirer

Heikki Törrö
privatbankir

tfn 010 247 5316

Ta kontakt

 

Helsingfors Private Banking

Adress:
Mannerheimvägen 14 A, vån. 5
00100 Helsingfors

Öppettider:
Må-fre 10.00-16.30
eller enligt överenskommelse

Ta kontakt:
tfn 010 247 6800
fax 010 247 6809

Lämna en kontaktbegäran

 

Åbo Private Banking

Adress:
Köpmansgatan 11 C
20100 Åbo

Öppettider:
Må-fre 10.00-16.30
eller enligt överenskommelse

Ta kontakt:
tfn 010 247 5828
fax 010 247 5829

Lämna en kontaktbegäran

 

Vasa Private Banking

Adress:
Vasaesplanaden 16, vån. 4
65100 Vasa

Öppettider:
Må-fre 10.00-16.30
eller enligt överenskommelse

Ta kontakt:
tfn 010 247 5180
fax 010 247 5189

Lämna en kontaktbegäran

 

Uleåborg Private Banking

Adress:
Regeringsgatan 20
90100 Uleåborg

Öppettider:
Må-ti, to 10.00-16.30
Ons 10.00-18.00
Fre 10.00-15.30

Ta kontakt:
tfn. 010 247 5316

Lämna en kontaktbegäran