Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster

 

Förhandsinformation om distansförsäljning

 

MiFiD II-dokument

Meddelande för investerare

Tilläggsuppgifter om kundkategorisering och dess inverkan

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

2019
2018

 

Aktia Fondbolag Ab:s dokument


Aktia Fondbolags objektiva värderingsprinciper

Policy för värdering av alternativa investeringsfonder

Fondernas gemensamma årsöversikter

Aktia Emerging Market Equity Select årsöversikt

Aktia Affärsfastigheter årsöversikt


Uppgifter om Aktia Kapitalförvaltning Ab:s placeringstjänster

Ytterligare tillämpas dokumentet "Allmänt om kategorisering av kunder" som finns tillgängliga under rubriken Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster.

MiFiD II-dokument
 

Aktia Kapitalförvaltning Ab:s Meddelande för investerare

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

2019
2018

Lista över betydande motparter