Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster

Förhandsinformation om distansförsäljning

MiFiD II-dokument
 

Meddelande för investerare

Tilläggsuppgifter om kundkategorisering och dess inverkan

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order


Uppgifter om Aktia Kapitalförvaltning Ab:s placeringstjänster

Ytterligare tillämpas dokumentet "Allmänt om kategorisering av kunder" som finns tillgängliga under rubriken Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster.

MiFiD II-dokument
 

Aktia Kapitalförvaltning Ab:s Meddelande för investerare

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

Lista över betydande motparter

 

Aktuellt

Kallelse till fondandelsägarstämma