Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster

Förhandsinformation om distansförsäljning

Upplösning av Specialplaceringsfonden Aktia Alternative

MiFiD II-dokument
 

Meddelande för investerare

Tilläggsuppgifter om kundkategorisering och dess inverkan

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

2018
2017

Aktia fondernas årsöversikt


Fondernas gemensamma årsöversikter

Aktia Affärsfastigheter årsöversikt


Uppgifter om Aktia Kapitalförvaltning Ab:s placeringstjänster

Ytterligare tillämpas dokumentet "Allmänt om kategorisering av kunder" som finns tillgängliga under rubriken Uppgifter om Aktias placerings- och fondtjänster.

MiFiD II-dokument
 

Aktia Kapitalförvaltning Ab:s Meddelande för investerare

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

2018
2017

Lista över betydande motparter