Tillgänglighetsutlåtande

Aktias nättjänster

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias nättjänster.

Nättjänster

Nättjänster uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

 • Användaren varnas inte innan nätbankens webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)

Källkodens struktur

 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • De olika HTML-rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • På vissa tabeller är kolumnrubrikerna inte markerade i sidans HTML-källkod på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Flikarna och dragspelsmenyerna är inte markerade rätt i källkoden. På grund av detta kan det vara svårt för användare med skärmläsare att begripa de olika elementens typ och nuvarande läge. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sidorna saknar individuella titlar. Placeringsassistentsidan har ingen titel alls. (WCAG 2.4.2)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Aktiva navigeringselement är inte markerade i källkoden. (WCAG 4.1.2)

Visuell struktur

 • I vissa fall är den visuella layouten strukturerad som en tabell, vilket gör att läsordningen inte alltid är logisk för skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • En del av innehållen och funktionerna blir delvis dolda om man zoomar in på texterna eller använder tjänsten med en liten skärm. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Fokusindikatorn syns inte på vissa av knapparna. (WCAG 2.4.7)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Tangentbordets fokus flyttas inte alltid logiskt i dragspelsmenyerna. (WCAG 2.4.3)
 • Länktermerna är inte alltid beskrivande. Användaren informeras inte på förhand att vissa länkar öppnar en PDF-fil eller öppnar en ny flik i webbläsaren. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • Formulären använder i vissa fall listelement för innehåll som inte motsvarar listor. (WCAG 1.3.1)
 • Fält som ber om personuppgifter är inte rätt definierade i koden och stöder inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • Fältens etiketter är inte alltid markerade rätt i källkoden, vilket betyder att flera av formulären inte går att fylla i med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Obligatoriska fält är inte alltid definierade i källkoden eller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Sökfunktion

 • Kontouppgifternas sökfunktion fungerar dynamiskt, men detta meddelas inte till användaren på förhand. Det finns dessutom ingen skild sökknapp. (WCAG 3.2.2)

PDF-filer

 • Det finns flera brister i PDF-filernas tillgänglighet. (WCAG flera kriterier)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 16 december 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Aktias identifieringstjänst och e-betalning (nätbetalning)

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias identifieringstjänst och e-betalning (nätbetalning).

Identifieringstjänst

Identifieringstjänsten uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG-standardens riktlinjer 1.4.3, 1.4.11)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Fokusindikatorn syns inte på knapparna. (WCAG 2.4.7)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Webbplatsen saknar en huvudrubrik på h1-nivå. (WCAG 1.3.1)
 • Innehållets struktur är inte alltid markerat på rätt sätt i programkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Webbplatsens titlerubriker är inte markerade på rätt sätt i programkoden. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Skärmläsare läser inte rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

E-betalning (nätbetalning)

E-betalning (nätbetalning) uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 • Kontrasten mellan text och bakgrund är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • De olika rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • Skärmläsare läser inte alltid rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Obligatoriska fält i enkäterna är inte definierade i programkoden. (WCAG 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Användaren varnas inte innan nätbetalningens webbsession avslutas. (WCAG 2.2.1)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 september 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 21 september 2020.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen. Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten: Respons till Aktia

Kundservice ansvarar för Aktias tjänsters tillgänglighet och hantering av respons.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Anmäl bristande tillgänglighet -formulär

Telefonnummer till växeln 0295 016 000