Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Aktias nättjänster

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias nättjänster.

Nättjänster

Nättjänster uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

 • Användaren varnas inte innan nätbankens webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)
 • Källkodens struktur
 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • De olika HTML-rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • På vissa tabeller är kolumnrubrikerna inte markerade i sidans HTML-källkod på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Flikarna och dragspelsmenyerna är inte markerade rätt i källkoden. På grund av detta kan det vara svårt för användare med skärmläsare att begripa de olika elementens typ och nuvarande läge. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sidorna saknar individuella titlar. Placeringsassistentsidan har ingen titel alls. (WCAG 2.4.2)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Aktiva navigeringselement är inte markerade i källkoden. (WCAG 4.1.2)

Visuell struktur

 • I vissa fall är den visuella layouten strukturerad som en tabell, vilket gör att läsordningen inte alltid är logisk för skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • En del av innehållen och funktionerna blir delvis dolda om man zoomar in på texterna eller använder tjänsten med en liten skärm. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Fokusindikatorn syns inte på vissa av knapparna. (WCAG 2.4.7)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Tangentbordets fokus flyttas inte alltid logiskt i dragspelsmenyerna. (WCAG 2.4.3)
 • Länktermerna är inte alltid beskrivande. Användaren informeras inte på förhand att vissa länkar öppnar en PDF-fil eller öppnar en ny flik i webbläsaren. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • Formulären använder i vissa fall listelement för innehåll som inte motsvarar listor. (WCAG 1.3.1)
 • Fält som ber om personuppgifter är inte rätt definierade i koden och stöder inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • Fältens etiketter är inte alltid markerade rätt i källkoden, vilket betyder att flera av formulären inte går att fylla i med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Obligatoriska fält är inte alltid definierade i källkoden eller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Sökfunktion
 • Kontouppgifternas sökfunktion fungerar dynamiskt, men detta meddelas inte till användaren på förhand. Det finns dessutom ingen skild sökknapp. (WCAG 3.2.2)

PDF-filer

 • Det finns flera brister i PDF-filernas tillgänglighet. (WCAG flera kriterier)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 16 december 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Aktias identifieringstjänst och e-betalning (nätbetalning)

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias identifieringstjänst och e-betalning (nätbetalning).

Identifieringstjänst

Identifieringstjänsten uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG-standardens riktlinjer 1.4.3, 1.4.11)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Fokusindikatorn syns inte på knapparna. (WCAG 2.4.7)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Webbplatsen saknar en huvudrubrik på h1-nivå. (WCAG 1.3.1)
 • Innehållets struktur är inte alltid markerat på rätt sätt i programkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Webbplatsens titlerubriker är inte markerade på rätt sätt i programkoden. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Skärmläsare läser inte rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • E-betalning (nätbetalning)
 • E-betalning (nätbetalning) uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

 • Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • De olika rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • Skärmläsare läser inte alltid rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Obligatoriska fält i enkäterna är inte definierade i programkoden. (WCAG 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Användaren varnas inte innan nätbetalningens webbsession avslutas. (WCAG 2.2.1)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 september 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida nättjänsten uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 21 september 2020.

Aktia.fi

Den nya webbsidan togs i bruk 2.3.2021. Den första publicerade versionen av webbsidan uppfyller delvis kraven för nivå AA i riktlinjerna för webbinnehåll WCAG 2.1. Tjänsten vidareutvecklas och optimeras. Tillgänglighetsbedömningen gjordes 27.2.2021 internt och gäller sidorna under domänen aktia.fi. Vid bedömningen granskades sidan via ett brett urval av enheter och webbläsare. Bedömningen utfördes med hjälp av NVDA-skärmläsare och Lighthouse-verktyget.

Identifierade brister i tillgängligheten

 • Alla visuella innehåll har inte textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Namngivningen av länkar innehåller ställvis brister. Användaren informeras inte alltid på förhand om att länken öppnar ett pdf-dokument eller ett nytt fönster i webbläsaren. (WCAG 2.4.4)
 • En del bilder och texter saknar tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3)
 • Breadcrumb-navigationen är inte alltid konsekvent. (WCAG 3.2.4)
 • En del ARIA-attribut innehåller skrivfel vilket försvårar användningen av stödteknologi.

Aktia Mobilbank och Wallet

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktia Mobilbank och Aktia Wallet.

Aktia Mobilbank

Aktia Mobilbank uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

Användaren varnas inte innan webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)

Källkodens struktur

 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • På Android-applikationen är rubrikerna inte markerade som rubriker i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Listelement har stundvis använts för innehåll som inte motsvarar listor. (WCAG 1.3.1)
 • Läsordningen av innehållen och elementen är inte alltid logisk. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • På vissa knappar motsvarar det tillgängliga namnet inte den synliga texten på knappen. (WCAG 2.5.3)
 • På iOS-applikationen finns det stundvis brister i språkdefinitionerna. (WCAG 3.1.1)
 • På vissa element är det svårt att begripa deras typ och nuvarande läge med skärmläsare. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuell struktur

 • Applikationen fungerar endast i porträttläge. (WCAG 1.3.4)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt olika gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • På iOS-applikationen går det inte att öka på textens storlek. (WCAG 1.4.4)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med skärmläsare. (EN 11.5.2.12)
 • Det finns flera brister i kodmarkeringarna i huvudmenyn och andra knappar, speciellt på iOS-versionen. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3, 2.4.4, EN 11.5.2.5)
 • Fokuset på skärmläsaren flyttas inte alltid logiskt i modala dialogrutor. (WCAG 2.4.3)
 • Länkarnas texter är inte alltid beskrivande. Det står inte alltid klart om en länk öppnar en PDF-fil. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • De olika elementens namnlappar är inte alltid rätt markerade i källkoden. (EN 11.5.2.8)
 • Formulärelement som hör ihop är inte alltid grupperade i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Obligatoriska fält i formulären är inte definierade i programkoden och är inte heller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare och i vissa fall också för färgblinda personer. (EN 11.5.2.15, WCAG 3.3.1)
 • Felmeddelandena stöder inte alltid åtgärdandet av felet. (WCAG 3.3.3)

PDF-filer

 • Det finns flera brister i PDF-filernas tillgänglighet. (WCAG flera kriterier, t.ex. 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.4.3, 2.1.1, 2.4.6) 

Aktia Wallet

Aktia Wallet uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

 • Användaren varnas inte innan webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)

Källkodens struktur

 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • På Android-applikationen är rubrikerna inte markerade som rubriker i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • På Android-versionen är läsordningen av innehållen och elementen inte alltid logisk. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • På vissa element är det svårt att begripa deras typ och nuvarande läge med skärmläsare. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuell struktur

 • Applikationen fungerar endast i porträttläge. (WCAG 1.3.4)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt olika gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • På iOS-versionen går det inte att öka på textens storlek. (WCAG 1.4.4)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med skärmläsare. (EN 11.5.2.12)
 • Huvudmenyns element är inte alltid rätt markerade i källkoden. (WCAG 1.3.1, EN 11.5.2.5)
 • Fokuset på skärmläsaren flyttas inte alltid logiskt i modala dialogrutor och dragspelsmenyer. (WCAG 2.4.3)
 • Länkarnas och knapparnas texter är inte alltid beskrivande, och en del av dem finns endast på engelska. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • De olika elementens namnlappar är inte alltid rätt markerade i källkoden. (EN 11.5.2.8)
 • På iOS-versionen är fält som ber om personuppgifter inte rätt definierade i koden och stöder inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • Felmeddelanden och feedback är svåra att lägga märke till med skärmläsare och de försvinner dessutom ibland. (EN 11.5.2.15, 3.3.1, 3.3.3)
 • Obligatoriska fält är inte alltid definierade i källkoden eller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 december 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen. Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten: Respons till Aktia

Kundservice ansvarar för Aktias tjänsters tillgänglighet och hantering av respons.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Anmäl bristande tillgänglighet -formulär

Telefonnummer till växeln 0295 016 000