Saavutettavuusseloste

Verkkopalvelut

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktian verkkopalveluita.

Verkkopalveluiden saavutettavuuden tila

Verkkopalvelut täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Yleistä

 • Käyttäjää ei varoiteta ennen verkkopankki-istunnon päättymistä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.2.1)

Ohjelmallinen rakenne

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Joidenkin taulukoiden sarakeotsikoiden ohjelmalliset merkinnät ovat virheellisiä. (WCAG 1.3.1)
 • Välilehtirakenteiden ja haitarielementtien ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäytössä elementin tyyppi ja tila eivät käy ilmi. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sivuilla ei ole yksilöiviä titlejä. Sijoitusapuri-sivulla ei ole lainkaan titleä. (WCAG 2.4.2)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Aktiivisia navigaatioelementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

Visuaalinen rakenne

 • Taulukkorakennetta on paikoitellen käytetty sisältöjen visuaalisessa asettelussa. Tämän seurauksena sisältöjen lukemisjärjestys ei ole aina looginen. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Osa sisällöistä ja toiminnallisuuksista menee osittain piiloon, kun pelkkiä tekstejä zoomataan tai kun palvelua käytetään pienellä näytöllä. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Kohdistusindikaattori ei erotu kaikissa painikkeissa. (WCAG 2.4.7)

Navigointi

 • Muutamia elementtejä ei pysty käyttämään näppäimistöllä. (2.1.1)
 • Näppäimistön kohdistus ei siirry aina loogisesti haitarielementeissä. (WCAG 2.4.3)
 • Linkkitermit eivät ole paikoitellen kuvaavia. Käyttäjälle ei aina kerrota etukäteen, jos linkki avaa PDF-tiedoston tai avautuu uuteen välilehteen. (WCAG 2.4.4)

Lomakkeet

 • Lomakkeissa on paikoitellen käytetty listaelementtejä ei-listamaisissa sisällöissä. (WCAG 1.3.1)
 • Henkilötietoja keräävien kenttien tyyppiä ei ole määritelty eivätkä ne tue automaattista täydennystä. (WCAG 1.3.5)
 • Lomakekenttien nimilappuja ei ole aina merkitty oikein ohjelmallisesti, minkä vuoksi useita lomakkeita ei ole mahdollista täyttää ruudunlukijaa käyttäen. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole aina määritelty ohjelmallisesti tai visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Haku

 • Tilitietojen haku toimii dynaamisesti, mutta tästä ei kerrota etukäteen eikä tarjolla ole Hae-painiketta. (WCAG 3.2.2)

PDF-tiedostot

 • PDF-tiedostojen saavutettavuudessa on useita puutteita. (WCAG useita kriteereitä)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.12.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 17.12.2020.

Aktia tunnistus ja verkkomaksu

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktian tunnistuspalvelua ja verkkomaksua.

Tunnistuspalvelu

Tunnistuspalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.4.3, 1.4.11)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Kohdistusindikaattori ei erotu painikkeissa. (WCAG 2.4.7)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Sivuilta puuttuu h1-tason pääotsikko. (WCAG 1.3.1)
 • Sisältöjen rakenteen ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Sivujen title-otsikoiden merkinnässä on puutteita. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Verkkomaksu

Verkkomaksu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Visuaalisten sisältöjen tekstivastineissa on puutteita. (WCAG 1.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei paikoitellen lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole määritelty ohjelmallisesti. (WCAG 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Käyttäjää ei varoiteta ennen verkkomaksuistunnon päättymistä. (WCAG 2.2.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 21.09.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella: Palautelomake

Aktian palveluiden saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa asiakaspalvelu.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa -verkkolomake

Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000