Saavutettavuusseloste: Aktia tunnistus ja verkkomaksu

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktian tunnistuspalvelua ja verkkomaksua.

Tunnistuspalvelu

Tunnistuspalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.4.3, 1.4.11)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Kohdistusindikaattori ei erotu painikkeissa. (WCAG 2.4.7)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Sivuilta puuttuu h1-tason pääotsikko. (WCAG 1.3.1)
 • Sisältöjen rakenteen ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Sivujen title-otsikoiden merkinnässä on puutteita. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Verkkomaksu

Verkkomaksu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Visuaalisten sisältöjen tekstivastineissa on puutteita. (WCAG 1.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei paikoitellen lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole määritelty ohjelmallisesti. (WCAG 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Käyttäjää ei varoiteta ennen verkkomaksuistunnon päättymistä. (WCAG 2.2.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 21.09.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella: Palautelomake

Aktian palveluiden saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa asiakaspalvelu.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa -verkkolomake

Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000