Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia − hakukoneiden hakutuloksissa väärennettyjä sivustoja Lue lisää
Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Verkkopalvelut

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktian verkkopalveluita.

Verkkopalveluiden saavutettavuuden tila

Verkkopalvelut täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Yleistä

 • Käyttäjää ei varoiteta ennen verkkopankki-istunnon päättymistä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.2.1)

Ohjelmallinen rakenne

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Joidenkin taulukoiden sarakeotsikoiden ohjelmalliset merkinnät ovat virheellisiä. (WCAG 1.3.1)
 • Välilehtirakenteiden ja haitarielementtien ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäytössä elementin tyyppi ja tila eivät käy ilmi. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sivuilla ei ole yksilöiviä titlejä. Sijoitusapuri-sivulla ei ole lainkaan titleä. (WCAG 2.4.2)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Aktiivisia navigaatioelementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

Visuaalinen rakenne

 • Taulukkorakennetta on paikoitellen käytetty sisältöjen visuaalisessa asettelussa. Tämän seurauksena sisältöjen lukemisjärjestys ei ole aina looginen. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Osa sisällöistä ja toiminnallisuuksista menee osittain piiloon, kun pelkkiä tekstejä zoomataan tai kun palvelua käytetään pienellä näytöllä. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Kohdistusindikaattori ei erotu kaikissa painikkeissa. (WCAG 2.4.7)

Navigointi

 • Muutamia elementtejä ei pysty käyttämään näppäimistöllä. (2.1.1)
 • Näppäimistön kohdistus ei siirry aina loogisesti haitarielementeissä. (WCAG 2.4.3)
 • Linkkitermit eivät ole paikoitellen kuvaavia. Käyttäjälle ei aina kerrota etukäteen, jos linkki avaa PDF-tiedoston tai avautuu uuteen välilehteen. (WCAG 2.4.4)

Lomakkeet

 • Lomakkeissa on paikoitellen käytetty listaelementtejä ei-listamaisissa sisällöissä. (WCAG 1.3.1)
 • Henkilötietoja keräävien kenttien tyyppiä ei ole määritelty eivätkä ne tue automaattista täydennystä. (WCAG 1.3.5)
 • Lomakekenttien nimilappuja ei ole aina merkitty oikein ohjelmallisesti, minkä vuoksi useita lomakkeita ei ole mahdollista täyttää ruudunlukijaa käyttäen. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole aina määritelty ohjelmallisesti tai visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Haku

 • Tilitietojen haku toimii dynaamisesti, mutta tästä ei kerrota etukäteen eikä tarjolla ole Hae-painiketta. (WCAG 3.2.2)

PDF-tiedostot

 • PDF-tiedostojen saavutettavuudessa on useita puutteita. (WCAG useita kriteereitä)
 • Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen
 • Tämä seloste on laadittu 16.12.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 17.12.2020.

Aktia tunnistus ja verkkomaksu

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktian tunnistuspalvelua ja verkkomaksua.

Tunnistuspalvelu

Tunnistuspalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

 • Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.4.3, 1.4.11)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Kohdistusindikaattori ei erotu painikkeissa. (WCAG 2.4.7)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Sivuilta puuttuu h1-tason pääotsikko. (WCAG 1.3.1)
 • Sisältöjen rakenteen ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Sivujen title-otsikoiden merkinnässä on puutteita. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Verkkomaksu

Verkkomaksu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3)
 • Linkit eivät paikoitellen erotu riittävän hyvin leipätekstistä. (WCAG 1.4.1)
 • Palvelun kieliversioiden ja kielilinkkien kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Visuaalisten sisältöjen tekstivastineissa on puutteita. (WCAG 1.1.1)
 • Lomakekenttien otsikoita ei paikoitellen lueta ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole määritelty ohjelmallisesti. (WCAG 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Käyttäjää ei varoiteta ennen verkkomaksuistunnon päättymistä. (WCAG 2.2.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 21.09.2020.

Aktia.fi 

Uusi verkkosivusto otettiin käyttöön 2.3.2021. Verkkosivusto täyttää ensimmäisessä julkaisuasussaan Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1. tason AA vaatimukset osittain. Palvelua kehitetään ja optimoidaan edelleen. Arvio palvelun saavutettavuudesta on tehty 27.2.2021 itse ja koskee aktia.fi -verkkotunnuksen alaisia sivuja. Arvioinnissa sivustoa on tarkasteltu laajasti eri laitteilla ja selaimilla, hyödyntäen NVDA-ruudunlukuohjelmistoa sekä Lighthouse -työkalua. 

Tunnistetut haasteet saavutettavuudessa

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Linkkien nimeämisessä on paikoitellen puutteita. Käyttäjälle ei aina kerrota etukäteen, jos linkki avaa PDF-tiedoston tai avautuu uuteen välilehteen. (WCAG 2.4.4) 
 • Tekstien ja kuvien kontrasti ei aina riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Breadcrumb-navigaatio ei aina ole johdonmukainen (WCAG 3.2.4)
 • Muutamassa ARIA-attribuutissa kirjoitusvirhe, joka hankaloittaa aputeknologioiden toimintaa.

Aktia Mobiilipankki ja Wallet

Aktia pyrkii takaamaan sähköisten palvelujen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Aktia Mobiilipankkia ja Aktia Walletia.

Aktia Mobiilipankin saavutettavuuden tila

Aktia Mobiilipankki täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Yleistä

• Käyttäjää ei varoiteta ennen istunnon päättymistä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.2.1)

Ohjelmallinen rakenne

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Android-sovelluksessa otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Listaelementtejä on välillä käytetty ei-listamaisissa sisällöissä. (WCAG 1.3.1)
 • Sisältöjen ja elementtien lukemisjärjestys ei ole aina looginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Joidenkin painikkeiden saavutettava nimi ei vastaa näkyvää painiketekstiä. (WCAG 2.5.3)
 • iOS-sovelluksen kielimäärityksissä on paikoitellen puutteita. (WCAG 3.1.1)
 • Joidenkin elementtien tyyppi ja tila eivät käy ilmi ruudunlukijakäytössä. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuaalinen rakenne

 • Sovellus toimii ainoastaan pystysuunnassa. (WCAG 1.3.4)
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • iOS-sovelluksessa ei ole mahdollista kasvattaa tekstin kokoa. (WCAG 1.4.4)

Navigointi

 • Joitain elementtejä ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. (EN 11.5.2.12)
 • Päävalikon ja muidenkin painikkeiden ohjelmallisissa merkinnöissä on useita puutteita etenkin iOS-sovelluksessa. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3, 2.4.4, EN 11.5.2.5)
 • Ruudunlukijan kohdistus ei siirry aina loogisesti modaalidialogien kohdalla. (WCAG 2.4.3)
 • Linkkitermit eivät ole paikoitellen kuvaavia. Käyttäjälle ei aina kerrota etukäteen, jos linkki avaa PDF-tiedoston. (WCAG 2.4.4)

Lomakkeet

 • Lomake-elementtien nimilappuja ei ole aina merkitty oikein ohjelmallisesti. (EN 11.5.2.8)
 • Toisiinsa liittyviä lomake-elementtejä ei ole aina ryhmitelty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole aina määritelty ohjelmallisesti tai visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla ja joissain tapauksissa myös värisokeille henkilöille. (EN 11.5.2.15, WCAG 3.3.1)
 • Virheilmoitukset eivät aina tue virheen korjaamista. (WCAG 3.3.3)

PDF-tiedostot

 • PDF-tiedostojen saavutettavuudessa on useita puutteita. (WCAG useita kriteereitä esim. 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.4.3, 2.1.1, 2.4.6) 

Aktia Walletin saavutettavuuden tila

Aktia Wallet täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Yleistä

 • Käyttäjää ei varoiteta ennen istunnon päättymistä. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.2.1)

Ohjelmallinen rakenne

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Android-sovelluksessa otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Android-sovelluksessa sisältöjen ja elementtien lukemisjärjestys ei ole aina looginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • Joidenkin elementtien tyyppi ja/tai tila eivät käy ilmi ruudunlukijakäytössä. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuaalinen rakenne

 • Sovellus toimii ainoastaan pystysuunnassa. (WCAG 1.3.4)
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • iOS-sovelluksessa ei ole mahdollista kasvattaa tekstin kokoa. (WCAG 1.4.4)

Navigointi

 • Muutamia elementtejä ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. (EN 11.5.2.12)
 • Päävalikon ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.3.1, EN 11.5.2.5)
 • Ruudunlukijan kohdistus ei siirry aina loogisesti modaalidialogien ja haitarimaisten elementtien kohdalla. (WCAG 2.4.3)
 • Linkki- ja painiketermit eivät ole paikoitellen kuvaavia ja osa niistä on esitetty englanniksi. (WCAG 2.4.4)

Lomakkeet

 • Lomake-elementtien nimilappuja ei ole aina merkitty oikein ohjelmallisesti. (EN 11.5.2.8)
 • iOS-sovelluksessa henkilötietoja keräävien kenttien tyyppiä ei ole määritelty eivätkä ne tue automaattista täydennystä. (WCAG 1.3.5)
 • Virheilmoitukset ja palautteet on vaikea havaita ruudunlukijalla ja ne häviävät välillä näkyvistä. (EN 11.5.2.15, 3.3.1, 3.3.3)
 • Pakollisia lomakekenttiä ei ole aina määritelty ohjelmallisesti tai visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 16.12.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 17.12.2019.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella: Palautelomake

Aktian palveluiden saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa asiakaspalvelu.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa -verkkolomake

Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000