Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu sijoitusrahastolle Aktia Emerging Market Corporate Bond+

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu sijoitusrahastoille Aktia Corporate Bond+, Aktia Emerging Market Bond+, Aktia European High Yield Bond+, Aktia Lyhyt Yrityskorko+, Aktia Secura ja Aktia Solida

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu tuotteille Allokaatiopalvelu+, Profiilipalvelu ja POP Salkku

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu sijoitusrahastoille Aktia Korkosalkku, Aktia Varainhoitosalkku 25, Aktia Varainhoitosalkku 50, Aktia Varainhoitosalkku 75 ja Aktia Global High Yield Bond+

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu sijoitusrahastoille Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ ja Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+

Arvonlaskenta ja toimeksiantojen käsittely avattu sijoitusrahastolle Aktia Government Bond+

Aktia Rahastoyhtiö keskeyttää väliaikaisesti toimeksiannot osassa rahastoja

Keskeytyksiä Aktia Henkivakuutuksen toimeksiannoissa ja vakuutussäästön arvonlaskennassa

Etämyyntitiedote

 

MiFID II -asiakirjat

Sijoittajatiedote

Lisätietoja asiakasluokittelusta ja sen vaikutuksista

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi

2018
2017

 

Aktia-rahastojen vuosikatsaukset


Rahastojen yhteinen vuosikatsaus (ruotsiksi)

Aktia Emerging Market Equity Select vuosikatsaus (ruotsiksi)

Akia Toimitilakiinteistöt vuosikatsaus

 

Tietoja Aktia Varainhoito Oy:n sijoituspalveluista

Lisäksi sovelletaan Tietoja Aktian sijoitus- ja rahoituspalveluista -otsikon alta löytyviä dokumenttejä "Lisätietoja asiakasluokittelusta".

MiFID II -asiakirjat
 

Aktia Varainhoito Oy:n Sijoittajatiedote

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi

2018
2017

Lista merkittävistä vastapuolista