Siirry sisältöön Siirry chattiin
Osakesijoitukset

Osakesijoitukset

Osakkeet muodostavat korkosijoitusten rinnalla perustan tasapainoiselle sijoitussalkulle. Pitkällä aikavälillä osakesijoitukset ovat aina olleet tuottavin sijoitusvaihtoehto, mutta myös riskit tässä omaisuusluokassa ovat suurimmat. Siksi suunnitelmallisuus ja omistusten hajauttaminen on erityisen tärkeää juuri osakkeiden kohdalla.

Osakerahastot

Osakkeisiin liittyvän riskin pienentämiseksi on suositeltavaa hajauttaa sijoitukset useampiin yrityksiin eri toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta. Rahastot tarjoavat tähän helpon tavan, jossa pienellekin sijoitukselle voi saada laajan hajautuksen. Osakkeisiin sijoittavat rahastot sijoittavat tyypillisesti sijoitusstrategiansa mukaisesti esimerkiksi tietylle maantieteelliselle alueelle tai jollekin tietylle toimialalle. 

Sijoittaessasi osakerahastoihin, tulee sinun kuitenkin hyväksyä, että sijoituskohteesi arvo voi varsinkin lyhyellä aikavälillä heilahdella voimakkaasti. Osakerahastojen tuotto on pitkällä aikavälillä ollut historiallisesti rahaston sijoitussuuntauksesta riippuen n. 6–10 % vuodessa. Osakerahastot kuuluvat yleensä riskiluokkiin 4-7.

Osakerahastot

Suorat osakesijoitukset

Voit sijoittaa myös suoraan haluamiesi yhtiöiden osakkeisiin. Aktian verkkopankissa voit avata osakkeiden säilytykseen tarvittavan arvo-osuustilin ja käydä kauppaa Helsingin Pörssiin listatuilla osakkeilla. 

Arvopaperipalvelusopimus, yleiset ehdot

Suorat osakesijoitukset

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.