Siirry sisältöön Siirry chattiin
Korkosijoitukset

Korkosijoitukset

Korkosijoitukset ovat perinteisesti sijoitussalkun toinen peruspilari osakkeiden rinnalla. Korkojen roolina hajautetussa salkussa on tasapainottaa osakesijoitusten arvonvaihtelua ja pienentää riskiä. Korkosijoitusten arvonvaihtelu on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla, ja korot ovat yleensä hyvä sijoitus silloin, kun osakekurssit ovat laskussa.

Korkorahastot

Korkorahastot sijoittavat pääosin korkoa tuottaviin kohteisiin. Rahastosijoittamisen etuna on, että jo pienilläkin summilla on mahdollisuus tehdä useisiin eri kohteisiin hajautettu sijoitus. Korkorahastot voidaan jakaa pitkän koron ja lyhyen koron rahastoihin riippuen niiden sijoituskohteista. Koska korkorahastojen riski on yleensä osakerahastoja pienempi, pitkän koron rahastot voivat sopia jo keskipitkän ajan sijoitukseksi. Lyhyen koron rahastot sopivat myös lyhyemmän aikavälin sijoitukseksi.

Tutustu laajaan korkorahastovalikoimaamme

Perinteisten valtionlainarahastojen lisäksi voit sijoittaa esimerkiksi pelkästään kehittyvien valtioiden tai yritysten lainoihin sijoittaviin korkorahastohin. Pitkien korkorahastojen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä historiallisesti rahaston sijoitussuuntauksesta riippuen n. 2–6 % vuodessa. Korkorahastot kuuluvat yleensä riskiluokkiin 1-4.

Korkorahastot

Suorat korkosijoitukset

Suoria korkosijoituksia ovat esimerkiksi perinteiset talletukset ja joukkolainat, jotka tarjoavat yleensä talletuksia paremman tuoton pienehköllä riskillä.

Joukkolainat ovat valtion, kunnan tai pankin liikkeeseen laskemia velkakirjalainoja, joita tarjotaan suurelle yleisölle. Ne sopivat parhaiten muutaman vuoden mittaiseen säästämiseen.  Perinteiseen joukkolainaan tehdylle sijoitukselle maksetaan vuosittaista korkoa. 

Suorat korkosijoitukset

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.