Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Aktia Henkivakuutus Oy:llä on Finanssivalvonnan lupa käyttää siirtymäsäännöksiä vakavaraisuuslaskelmissa 1.1.2032 asti.

Vakuutusyhtiölain 8a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkistetaan vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimantulosta annettujen säännösten mukaisesti (laki 304/2015, 6 §) viimeistään toukokuussa 2017, jolloin kertomus on luettavissa tällä verkkosivulla.