Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Aktieplaceringar

Aktieplaceringar

Aktier skapar vid sidan av ränteplaceringar en grund för en balanserad placeringsportfölj. På lång sikt har aktieplaceringar alltid varit placeringsalternativet med bäst avkastning, men även riskerna är i detta tillgångsslag störst. Därför är planmässighet och diversifiering av tillgångarna särskilt viktigt när det är fråga om aktier.

Aktiefonder

För att minska risken som förknippas med aktier är det rekommenderbart att diversifiera placeringarna i flera företag i olika branscher och geografiska områden. För detta erbjuder fonderna ett enkelt sätt där man med en liten placering kan få en omfattande diversifiering. Fonder som placerar i aktier placerar typiskt sett inom ett visst geografiskt område eller i en viss bransch i enlighet med sin placeringsstrategi.

När du placerar i aktiefonder måste du dock godkänna att fluktuationen i värdet på ditt placeringsobjekt särskilt på kort sikt kan vara mycket stark. Den historiska avkastningen för aktiefonder är på lång sikt ca 6–10 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Aktiefonder tillhör i regel riskklasserna 5–7.

Aktiefonder

Aktia Nordic Micro Cap

Under svåra tider visar sig de verkliga stjärnorna

Under goda tider är det lätt att vara bra men under svåra tider urskiljer sig de verkliga stjärnorna från mängden. Vi tror på ett aktivt och ansvarsfullt val av placeringsobjekt för våra fonder. Aktiefonden Aktia Nordic Micro Cap placerar sina medel huvudsakligen i nordiska småbolag.

Direkta aktieplaceringar

Som placerare kan du även placera direkt i aktier i önskade bolag. I Aktias nätbank kan du öppna ett värdeandelskonto som behövs för förvaring av aktier samt handla med aktier som är listade på Helsingforsbörsen. 

Avtal om värdepapperstjänster, allmänna villkor

Direkta aktieplaceringar

Bekanta dig också med dessa

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.