Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktias kundservice är för tillfället överbelastad. Vi beklagar besväret.
Skälighetsprincipen och Aktia Livförsäkring Ab:s långsiktiga mål för totalavkastningen

Skälighetsprincipen

Skälighetsprincipen och Aktia Livförsäkring Ab:s långsiktiga mål för totalavkastningen

Totalavkastning på ett längre tidsperspektiv för försäkringar med rätt till tilläggsförmåner

Enligt Försäkringsbolagslagen ska livförsäkringsbolag följa den så kallade skälighetsprincipen för sådana försäkringar, som enligt försäkringsavtalet har rätt till tilläggsförmåner.

Utredning för år 2021

Utredning för år 2020

Utredning för år 2019

Utredning för år 2018

Utredning för år 2017

Utredning för år 2016

Utredning för år 2015

Utredning för år 2014

Utredning för år 2013