Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Skälighetsprincipen och Aktia Livförsäkring Ab:s långsiktiga mål för totalavkastningen

Skälighetsprincipen

Skälighetsprincipen och Aktia Livförsäkring Ab:s långsiktiga mål för totalavkastningen

Totalavkastning på ett längre tidsperspektiv för försäkringar med rätt till tilläggsförmåner

Enligt Försäkringsbolagslagen ska livförsäkringsbolag följa den så kallade skälighetsprincipen för sådana försäkringar, som enligt försäkringsavtalet har rätt till tilläggsförmåner.

Utredning för år 2022 (pdf)

Utredning för år 2021 (pdf)

Utredning för år 2020 (pdf)

Utredning för år 2019 (pdf)

Utredning för år 2018 (pdf)

Utredning för år 2017 (pdf)

Utredning för år 2016 (pdf)

Utredning för år 2015 (pdf)

Utredning för år 2014 (pdf)

Utredning för år 2013 (pdf)