Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundförmåner

Kundrelation i Aktia

Kundförmåner

Genom att koncentrera dina bankärenden till Aktia får du kundförmåner, och även dina familjemedlemmar kan få samma förmåner.

Som kund i Aktia drar du nytta av högklassiga banktjänster som motsvarar dina behov där smidig digital skötsel av ärenden och sakkunnig personlig rådgivning kombineras. Därtill får våra kunder, i samband med olika livssituationer och olika behov för skötsel av ärenden, både förmåner för t.ex. dagliga bankärenden samt försäkringar och skräddarsydda tjänster för att underlätta vardagen och långsiktigt utveckla sin ekonomi.

På denna sida kan du bekanta dig med våra paket för dagliga banktjänster

Preferenskund

Som Preferenskund hos Aktia har du tillgång till alla produkter och tjänster som du behöver för att sköta din dagliga ekonomi smidigt till ett fast månadspris på 6 euro/mån.

Preferenskundsförmånerna

 • regelbunden fond- och försäkringssparande till Aktias fonder utan teckningsavgift
 • Fortlöpande rabatter på försäkringar
  • Liv- och arbetsoförmögenhetsförsäkring -12 %.
  • Livförsäkring med parförmån -20 %.

Det lönar sig alltid att spara, särskilt som Preferenskund. Till en regelbunden fond- och försäkringssparare erbjuder vi teckningar i Aktias fonder utan teckningsprovision.

Om du sparar minst 200 euro månatligen i Aktias fonder, försäkringar, på BSP-konto eller om du har placeringar i Aktias fonder (inkluderar också placeringar i försäkringsskal) värda minst 20 000 euro, får du tilläggsförmåner för betalkorten.

Du kan välja att ta i bruk vårt högklassiga Aktia Platinum Credit/Debit -kort till specialpriset 11 euro/månad (normalpris 16 euro/månad) som även inkluderar månadsavgiften för Preferenskundrelationen. Med Aktia Platinum Credit/Debit -kortet får du tillgång omfattande loungenätverk vid flygplatser runtom i världen, en fortlöpande fritidsreseförsäkring och självriskeliminering vid skada med hyrbil.

Om du önskar får du Aktia Dedit kort avgiftsfritt. 

När förutsättningarna för Preferenskunder inte längre uppfylls, eller om kunden har oreglerade krediter eller krediter i indrivning, har Aktia rätt att debitera månadsavgifter enligt prislistan.

Som Preferenskund i Aktia kan du dela med dig av dina förmåner till dina familjemedlemmar. Även om en familjemedlem inte skulle uppfylla de övriga kriterierna för Preferenskund får hen samma förmåner som du om hen använder Aktia Mobilbank och sparar minst 100 euro i månaden antingen i någon av Aktias fonder, i en sparförsäkring eller på ett BSP-konto eller om hen har en placering på 10 000 euro i fonder eller en sparförsäkring.

På så sätt får också familjemedlemmen – till exempel din make, dina barn eller föräldrar – tjänsterna för dagliga bankärenden till samma Preferenskundspris. Om du vill bjuda in någon av dina familjemedlemmar att bli Preferenskund i Aktia ber vi dig ta kontakt med vår kundservice.

Preferenskundsförmånerna förutsätter 

Förutsättningen för Preferenskundrelationen är brukskonto, nätbank, Aktia Mobilbank och identifieringsapplikationen Aktia ID samt depositioner och/eller lån och/eller fondplaceringar till ett värde av sammanlagt minst 10 000 euro i Aktia. Också placeringar i försäkringsskal beaktas.

Utöver dessa använder du minst två av Aktias följande tjänster:

 • månadssparande (fond-, försäkrings- och BSP-sparande)
 • placering (fondplaceringar eller placeringar i försäkringsskal)
 • deposition (tidsbunden deposition, spardeposition, debenturlån eller räntebunden försäkring)
 • personskydd (livförsäkring, låneskydd, försäkring för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga)
 • betalkort (Aktia Credit/Debit-kort/ parallellkort)
  • Observera att Aktias samarbetskort Finnair Visa Credit inte kan väljas som betalkort för kundpaketet
 • lån med säkerhet

Allmänna villkor för Preferenskundsförmåner 

Premium Banking

Som Premium Banking-kund i Aktia får du förstklassig service, skräddarsydda ekonomiska lösningar och utvecklingsidéer av din egna Premiumbankir. Aktia Premium Banking-tjänsten är avsedd för kunder med placeringar eller besparingar samt vilja och förmåga att utveckla sin ekonomiska situation både långsiktigt och planenligt.

Vi erbjuder dig till ett fast månadspris på 10 euro

 • En namngiven sakkunnig Premiumbankir som du kan vända dig till i alla bankärenden och som regelbundet kontaktar dig
 • Konton samt nät- och mobilbanken
 • Aktia Platinum Credit/Debit -kortet (normalpris 15 €)
 • Premium och Private Banking-kundservice per telefon
 • Premium Vakttjänsten håller dig uppdaterad om väsentliga förändringar i dina placeringar
 • Förstklassiga kund- och aktualitetstillfällen

Din Premiumbankir kontaktar dig minst en gång i året. Vår målsättning är att inför varje möte hitta minst tre utvecklingsbara delområden i din, din familjs eller ditt företags ekonomiska situation. Våra Premiumbankirer är specialiserade på ekonomisk rådgivning samt förvaltning och utveckling av förmögenhet.

Utan teckningsprovision när du sparar regelbundet i Aktia Sparförsäkring eller i fonder förvaltade av Aktia Fondbolag.

 • Bolån
 • Lån för placeringsbostad
 • Omvänt bolån
 • Placeringslån med värdepapper som säkerhet
 • Brukslån utan säkerhet
 • Platinum Credit/Debit-kortets kreditegenskap

Vi erbjuder hjälp till exempel inom dessa juridiska frågor

 • Testamenten
 • Bouppteckningar
 • Arvskifte
 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev

Var i kontakt med din premiumbankir, som hänvisar dig till en specialist.

 • Fortlöpande fritidsreseförsäkring med Aktia Platinum Credit/Debit -kortet
 • 16 % rabatt på livförsäkring och försäkring mot arbetsoförmåga
 • 20 % rabatt på livförsäkring med parförmån
 • 10 % rabatt på Aktia Fastighetsförmedlings förmedlingsprovision (värde max. 500 €)

Junior

För dig som förälder är det viktigt att kunna tillgodose ditt barns behov på bästa möjliga sätt. Det allra viktigaste är att kunna trygga barnets och familjens välmående. Aktia Junior är en helhet av bank- och försäkringstjänster för barn och unga under 18 år.

Hur skulle din familj klara sig ekonomiskt om någonting hände dig eller din livskamrat? Med Aktia Livförsäkring tryggar du dina anhörigas ekonomi vid dödsfall.

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få ett eget Aktia Debit -kort. Med Aktia Debit har man alltid koll på hur mycket pengar man har till sitt förfogande och kan tryggt ta ut pengar både i Finland och utomlands.

Läs mera om Aktia Debit -kortet

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få tillgång till egen nätbank. Med nätbankskoderna kan barnet också använda Aktias Mobilbank.

Läs mera om nätbanken ja mobilbanken

En minderårigs båda vårdnadshavare bestämmer tillsammans vilka tjänster som öppnas åt ett barn. På så sätt kan vi på banken försäkra oss om att vårdnadshavarna tillsammans fattat besluten och att de är i enlighet med gemensamma intressen. För minderåriga barn kan bankkoder, konto och Debit-betalkort öppnas med fullmakt. Vårdnadshavarna kan välja att den ena vårdnadshavaren också får sköta barnets ärenden ensam och vilka ärenden hen får sköta. 

Detta görs genom att fylla i en fullmakt:

Juniorfullmakt 

Unga kunder 

Som ung kund får du betydande prisförmåner och rådgivning för att sköta din ekonomi på ett smart sätt. Du är berättigad till förmånerna för unga kunder när du är mellan 18 och 26 år och har minst brukskonto, Aktia nätbank och mobilbank samt identifieringsapplikationen Aktia ID i bruk. När du uppfyller kriterierna för Preferens- eller Premiumkund får du naturligtvis också förmånerna som gäller dem.

 

Förmåner för unga kunder

 • Dagliga banktjänster 0 €
 • Du får konton, nätbank, mobilbank, identifieringsapplikationen Aktia ID, Aktia Wallet och Aktia Debit-, Aktia Credit/Debit- eller Aktia Credit-kortet utan avgift. 
 • Som högskolestuderande kan du ansöka om Aktia Credit/Debit- eller Aktia Credit-kortet utan krav på studiepoäng.

Som högskolestuderande kan du få kortet utan regelbundna inkomster eller krav på studiepoäng om du studerar vid ett universitet, yrkeshögskola eller annan högskola i Finland. För studerande erbjuder vi en kreditgräns på 2 000 euro och du kan ansöka om kreditkortet så fort du fått en studieplats. Förbered dig på att bifoga ett intyg över studieplatsen i samband med ansökan, som kan göras smidigt på nätet. Läs mera om korten

I Aktia Wallet-appen gör du inställningar för dina kort och bekräftar tryggt betalningar du gör på nätet. I Aktia Wallet kan du även enkelt koppla dina Aktiakort till Google Pay och Apple Pay. Läs mera om våra digitala tjänster

Seniorkunder

Vi erbjuder våra kunder över 65 år alla produkter och tjänster du behöver för att sköta din dagliga ekonomi smidigt till ett fast månadspris på 5 euro/mån.

Aktia Seniorpaket 

 • Brukskonto och spardeposition
 • Ett Aktia betalkort (Aktia Credit/Debit eller Aktia Debit)
 • Nätbank, Mobilbank, Aktia Wallet

Utöver dessa använder du minst två av Aktias följande tjänster:

 • brukskonto
 • spardeposition
 • betalkort (Aktia Credit/Debit- eller Aktia Debit-kort)
 • nätbank och mobilbank för att sköta dagliga penningärenden, som t.ex. kontoöverföringar, saldoförfrågningar och räkningar.

Även två av samma tjänster, till exempel två brukskonton, räknas som olika tjänster. Om dessa kriterier uppfylls får du för samma pris också de andra ovan nämnda produkterna till ditt förfogande.

För andra betalkort debiteras en avgift enligt prislistan.

Med nätbankskoderna sköter du smidigt största delen av dina bankärenden själv i mobil- eller nätbanken. Om det känns svårt att använda de digitala tjänsterna kan du ge en valfri person fullmakt att sköta ärenden i ditt ställe eller själv läsa mer om tjänsterna och andra alternativ.