Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Kundförmåner

Kundrelation i Aktia

Kundförmåner

Som kund i Aktia drar du nytta av högklassiga banktjänster som motsvarar dina behov där smidig digital skötsel av ärenden och sakkunnig personlig rådgivning kombineras. Därtill får våra kunder, i samband med olika livssituationer och olika behov för skötsel av ärenden, både förmåner för t.ex. dagliga bankärenden samt försäkringar och skräddarsydda tjänster för att underlätta vardagen och långsiktigt utveckla sin ekonomi.

Preferenskund

Som Preferenskund i Aktia får du förmånliga priser, aktiv skötsel av din ekonomi och personlig service i den kanal du väljer.

Du är Preferenskund om du har ett brukskonto i Aktia. Dessutom har du depositioner och/eller lån och/eller fondplaceringar till ett värde av sammanlagt minst 10 000 euro i Aktia. Också placeringar i försäkringsskal beaktas. Utöver dessa använder du minst tre av Aktias följande tjänster:
 • månadssparande (fond-, försäkrings- och BSP-sparande)
 • placering (fondplaceringar eller placeringar i försäkringsskal)
 • deposition (tidsbunden deposition, spardeposition, debenturlån eller räntebunden försäkring)
 • livskydd (livförsäkring, låneskydd, försäkring för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga)
 • kreditkort
 • nätbanken
 • lån

Preferenskundsförmånerna

 • Dagliga banktjänster för 5 €/månad
 • Månatligt sparande utan teckningsprovisioner -100%
 • Rabatter på vissa försäkringar

 

Du får alla tjänster som behövs för att sköta din dagliga ekonomi: brukskonton, spardepositioner, ett betalkort (Debit eller Debit/Credit), nätbank och Mobilbanken till ett fast månadspris på 5 €/månad. Därtill får du ett till betalkort (Aktia Digital Gold Credit) till ett pris på 2 €/månad.

Du kan också välja ett Platinum-kort. Om du sparar minst 200 €/månad i Aktias fonder, försäkringar eller BSP-konto eller om du har fondplaceringar (försäkringsskal beaktas) till ett värde av sammanlagt minst 20 000 euro är Preferenskundspaketets pris 10 €/månad med Platinum-kort. I annat fall kostar Preferenskundspaketet med Platinum-kort 15 €/månad. Normalpriset för Platinum-kortet är 15 €/månad.Det lönar sig alltid att spara, särskilt som Preferenskund. Till en regelbunden fond- och försäkringssparare erbjuder vi teckningar i Aktias fonder utan teckningsprovision.

Om du sparar minst 200 euro månatligen i Aktias fonder får du också tilläggsförmåner på dina kort:

 • Om du önskar får du ett till kort avgiftsfritt. Du kan välja antingen mellan kortet Aktia Debit eller det digitala kreditkortet Aktia Digital Credit.
 • Du kan även ta i bruk det högklassiga kortet Aktia Platinum till specialpriset 10 euro/månad (normalpris 15 euro/månad) som även innehåller månadsavgiften för Preferenskundrelationen. Med Aktia Platinum kortet får du tillgång omfattande loungenätverk vid flygplatser runtom i världen samt en fortlöpande reseförsäkring.
Liv- och arbetsoförmögenhetsförsäkring -12 %.
Livförsäkring med parförmån -20 %.

Personalen på vår kundservice är specialiserad på skötsel av dagliga bankärenden. När du har identifierat dig med dina nätbankskoder per telefon kan du t.ex. göra ändringar i konton, beställa kort eller förnya depositioner.

Kundservicen betjänar dig vardagar kl. 8–20, lördag kl. 10-17 och söndag kl. 10-15 på 010 247 010. Du kan också skickat ett meddelande till oss via nätbankens meddelandefunktion.

Som Preferenskund i Aktia kan du dela med dig av dina förmåner till dina familjemedlemmar. Även om en familjemedlem inte skulle uppfylla de övriga kriterierna för Preferenskund får hen samma förmåner som du om hen sparar minst 100 euro i månaden antingen i någon av Aktias fonder, i en sparförsäkring eller på ett BSP-konto eller om hen har en placering på 10 000 euro i fonder eller en sparförsäkring.

På så sätt får också familjemedlemmen – till exempel din make, dina barn eller föräldrar – tjänsterna för dagliga bankärenden till samma Preferenskundspris. Om du vill bjuda in någon av dina familjemedlemmar att bli Preferenskund i Aktia ber vi dig ta kontakt med vår kundservice.

Premium Banking

Som Premium Banking-kund i Aktia får du förstklassig service, skräddarsydda ekonomiska lösningar och utvecklingsidéer av din egna Premiumbankir. Aktia Premium Banking-tjänsten är avsedd för kunder med placeringar eller besparingar samt vilja och förmåga att utveckla sin ekonomiska situation både långsiktigt och planenligt.

Vi erbjuder dig till ett fast månadspris på 10 euro

 • En namngiven sakkunnig Premiumbankir som du kan vända dig till i alla bankärenden och som regelbundet kontaktar dig
 • Konton samt nät- och mobilbanken
 • Aktia Platinum-kortet (normalpris 15 €)
 • Ett extra betalkort (Aktia Debit eller Aktia Digital Credit)
 • Premium och Private Banking-kundservice per telefon
 • Premium Vakttjänsten håller dig uppdaterad om väsentliga förändringar i dina placeringar
 • Förstklassiga kund- och aktualitetstillfällen

Premium Banking, brochyr


Din Premiumbankir kontaktar dig minst en gång i året. Vår målsättning är att inför varje möte hitta minst tre utvecklingsbara delområden i din, din familjs eller ditt företags ekonomiska situation. Våra Premiumbankirer är specialiserade på ekonomisk rådgivning samt förvaltning och utveckling av förmögenhet.

Utan teckningsprovision när du sparar regelbundet i Aktia Sparförsäkring eller i fonder förvaltade av Aktia Fondbolag.

 • Bolån
 • Lån för placeringsbostad
 • Omvänt bolån
 • Placeringslån med värdepapper som säkerhet
 • Brukslån
 • Platinum-kortlimit

Juridiska tjänster, tel.+358 10 247 6313 

 • Testamenten
 • Bouppteckningar
 • Arvskifte
 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev
Tillgång till 700 lounger på flygplatser runtom i världen.
 • Fortlöpande reseförsäkring i samband med Mastercard Platinum
 • 16 % rabatt på livförsäkring och försäkring mot arbetsoförmåga
 • 20 % rabatt på livförsäkring med parförmån
 • 10 % rabatt på Aktia Fastighetsförmedlings förmedlingsprovision (värde max. 500 €)

Junior

För dig som förälder är det viktigt att kunna tillgodose ditt barns behov på bästa möjliga sätt. Det allra viktigaste är att kunna trygga barnets och familjens välmående. Aktia Junior är en helhet av bank- och försäkringstjänster för barn och unga under 18 år.

Hur skulle din familj klara sig ekonomiskt om någonting hände dig eller din livskamrat? Med Aktia Livförsäkring tryggar du dina anhörigas ekonomi vid dödsfall.

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få ett eget Aktia Debit -kort. Med Aktia Debit har man alltid koll på hur mycket pengar man har till sitt förfogande och kan tryggt ta ut pengar både i Finland och utomlands.

Läs mera om Aktia Debit -kortet

Barn mellan 7 och 17 år kan med föräldrarnas tillstånd få tillgång till egen nätbank. Med nätbankskoderna kan barnet också använda Aktias Mobilbank.

Läs mera om nätbanken ja mobilbanken

Då man öppnar konton eller sköter andra bankärenden åt sitt barn måste i regel båda vårdnadshavarna vara på plats. Då vet vi på banken att det som görs är överenskommet mellan vårdnadshavarna och att allting görs utifrån gemensamma intressen. Om man vill kan man också komma överens sinsemellan om vem som har rätt att sköta barnets bankärenden och vilka ärenden det då gäller. Detta görs genom en fullmakt som du hittar här nedan. Fyll i och ta med den till kontoret, så sköter vi resten. Ifall avtalet gäller en specialplaceringsfond behövs dessutom magistratens tillstånd.

Juniorfullmakt

Unga kunder 

Som ung kund får du betydande prisförmåner och rådgivning för att sköta din ekonomi på ett smart sätt. Du är berättigad till förmånerna för unga kunder när du är mellan 18 och 26 år. När du uppfyller kriterierna för Preferens- eller Premiumkund får du naturligtvis också förmånerna som gäller dem.

Förmåner för unga kunder

 • Konton och nätbanken 0 €
 • Aktia Debit-, Aktia Credit/Debit-, Aktia Credit- eller Aktia Digital Credit-kort 0 €
 • Teckningsprovision för månatligt sparande -100% när du sparar över 20 euro/mån. i fonder som förvaltas av Aktia.

Dagliga banktjänster 0 €

Du får konton, nätbanken och Aktia Debit-, Aktia Credit/Debit-, Aktia Credit- eller Aktia Digital Credit-kortet utan avgift. Ansök om Aktia Credit/Debit-, Aktia Credit-, eller Aktia Digital Credit-kortet när du har fått ihop 90 studiepoäng eller har ett stadigvarande jobb.

Seniorkunder

Vi erbjuder nu våra kunder som har fyllt 65 år ett seniorpaket för dagliga bankärenden till det förmånliga priset 5 euro i månaden. I paketet ingår alla tjänster som du behöver för att sköta dina bankärenden enkelt och behändigt – var och när som helst.

Aktia Seniorpaket för över 65-åringar 5 €/mån.

 • Brukskonto och spardeposition
 • Ett Aktia Mastercard-betalkort (Debit eller Debit/Credit)
 • Nätbank och Mobilbank
Seniorpaketet för dagliga bankärenden är avsedd för över 65-åringar som har minst två av de följande tjänsterna i Aktia:
 • brukskonto
 • spardeposition
 • betalkort (Aktia Mastercard debit- eller debit/credit-kort)
 • nätbank för att sköta dagliga penningärenden, som t.e.x. kontoöverföringar, saldoförfrågningar och räkningar.
Även två av samma tjänst, t.ex. två brukskonton, räknas som olika tjänster. Om dessa kriterier uppfylls får du för samma pris också de andra ovan nämnda produkterna till ditt förfogande.