Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Sköt ärenden tryggt

Sköt ärenden tryggt

På nätet sprider sig dagligen flera skadeprogram och det skapas fusksidor som liknar bankernas hemsidor och nätbanker, med syftet att komma åt användarnas personuppgifter, nätbankskoder, lösenord eller kreditkortsuppgifter. Informationen försöks även fås per e-post eller textmeddelanden med hjälp av olika bluffmeddelanden. På den här sidan hittar du instruktioner och tips för att sköta ärenden tryggt.

Hur använder jag mina nätbankskoder på ett tryggt sätt?

Försök på att få tag på kundernas nätbankskoder sker till exempel via textmeddelanden, e-post, sökmotorresultat och till och med i myndigheternas namn. Klicka inte på misstänksamma länkar och öppna inte konstiga bilagor.

Det säkraste sättet att logga in i Aktias nätbank är genom att själv skriva adressen www.aktia.fi i adressfältet i webbläsaren eller att använda Aktia Mobilbank, som kan laddas ner i din appbutik.

Då du loggar in i olika tjänster med dina bankkoder (till exempel myndigheternas nättjänster, såsom OmaKanta), kontrollera alltid innan du skriver in dina uppgifter att adressen i webbläsarens adressfält börjar med kirjaudu.aktia.fi

Har ditt kort försvunnit eller blivit stulet?

Ring genast spärrtjänsten för kort och Aktia Wallet-applikationen på +358 800 0 2477 (24 h/dygn) om ditt kort har stulits eller blivit föremål för missbruk. Gör också en polisanmälan.

Du kan även tillfälligt förhindra användning av kortet via Aktia Wallet-applikationen eller i din nätbank under rubriken Kort. Om du misstänker missbruk, ring alltid den ovan nämnda spärrtjänsten för att spärra ditt kort permanent.

Har dina nätbankskoder hamnat i fel händer?

Om du misstänker att dina nätbankskoder har kommit i händerna på en tredje part, ska du meddela vår kundservice om saken omedelbart. Om kötiden är lång eller du upptäcker saken utanför öppettiderna, meddela nätbankens spärrtjänst på numret 020 333 (24h), från utlandet +358 20 333.  Meddela även så snart som möjligt vår kundservice om saken. Missbruk av stulna bankkoder är ett brott som ska anmälas till polisen.

För din egen säkerhets skull spärrar vår kundservice din nuvarande nätbank och ger dig nya nätbankskoder, som du kan hämta på närmaste Aktias serviceställe. 

Mera information om dataskydd hittar du på adressen:  Cybersäkerhetscentret, Anvisningar och guider  Aktuella hot mot datasäkerheten:  Informationssäkerhet nu!  

De viktigaste tipsen för hur du sköter ärenden säkert

 • Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder, säkerhetstal eller personbeteckningar per e-post eller sms.
 • Logga aldrig in i nätbanken via en länk som du fått per e-post eller via sökmotorernas sökresultat, utan logga alltid in via bankens egna sidor eller genom att själv skriva in adressen i webbläsarens adressfält. Obs! Webbläsarens adressfält fungerar även som sökmotorernas (t.ex. Google, Bing) sökfält, så skriv adressen i formen www.aktia.fi för att låta bli att använda sökfunktionen.
 • Kontrollera dina konto- och korttransaktioner och ta kontakt med vår kundservice om du ser någonting misstänkt i dem.
 • Ställ dig kritiskt till alla lockande erbjudanden som låter för bra för att vara sanna.
 • Om du använder nätbanken på en dator eller apparat i allmänt bruk, kom ihåg att klicka på "Logga ut", tömma webbläsarens cacheminne och historik och stänga webbläsarfönstret när du slutar.
 • Lägg märke till webbläsarens adressbalk och adressen där. Säkerställ att adressen leder till Aktias nätbank och att det finns en ikon med ett låst lås innan du matar in din kod och ditt lösenord. Genom att klicka med musen på låset kan du säkerställa att verifikationen som används på sidan är beviljad till Aktia.

Kontrollera att

 • Verifikationen som används på sidan är beviljad till Aktia.
 • Verifikationens adress på Aktias webbsida är www.aktia.fi, då du loggar in och identifierar dig till Aktias nätbank är adressen auth.aktia.fi och då du loggar in och identifierar dig i olika tjänster med dina bankkoder (t.ex. myndigheternas nättjänster, såsom OmaKanta) är adressen kirjaudu.aktia.fi och inne i nätbanken är adressen ebank.aktia.fi.
 • Verifikationen är i kraft.
 • Verifikationen är beviljad av antingen DigiCert eller Amazon beroende på sidan.

Du behöver emellertid inte vara orolig om du håller vissa grundläggande saker i minnet

Aktias bankkoder är en mångsidig nyckel till både elektroniska banktjänster och i otaliga andra elektroniska tjänster som myndigheter och företag erbjuder. Med nätbankskoderna kan du tryggt identifiera dig såväl på nätet som när du sköter ärenden per telefon. All datakommunikation krypteras med SSL-kryptering. Utomstående kommer inte åt att läsa eller ändra på informationen som sänds mellan dig och företaget eller myndigheten.

Symbolen för Aktias identifieringstjänst och nätbetalning ser ut så här:


 1. Lär dig din användarkod och ditt lösenord utantill eller förvara dem åtminstone omsorgsfullt och så att de inte kan kopplas ihop eller till den aktuella tjänsten. Var även noggrann med nyckeltalskortet och kom ihåg att nyckeltalen är personliga.
 2. Lämna inte ut dina nätbankskoder till någon, koderna är personliga.
 3. Om du när du använder Aktias tjänster får en varning om certifikatsproblem, ska du under inga omständigheter fortsätta använda tjänsten, utan stänga webbläsaren och kontakta vår kundservice.
 4. Ställ in lämpliga brukslimiter för konton och kort. Definiera en kontospecifik övre gräns för enskilda betalningar i din nätbank enligt dina behov.
 5. Om du använder nätbanken på offentliga platser, kom alltid ihåg att tömma webbläsarens cacheminne och historik, stänga webbläsaren och logga ut från nätbanken genom att klicka på "Logga ut". Vi rekommenderar att undvika att använda nätbanken i offentliga rum.
 1. Bevara ditt kort lika omsorgsfullt som kontanter och kontrollera regelbundet att du har det kvar, särskilt i situationer där risken för att kortet försvinner är stor.
 2. Lämna aldrig ditt kort i till exempel bilen, på restaurangbordet, på arbets- eller hotellrummet. Låt inte heller någon ta med ditt kort till det bakre rummet i en restaurang så att du inte ser vad personen gör med kortet.
 3. Överlämna aldrig kortet eller PIN-koden till någon annan. Om en kortinnehavare har överlämnat sitt kort och PIN-koden till någon annan person anses transaktionerna vara gjorda och godkända av kortinnehavaren själv.
 4. Ställ skyddsgränser (uttags- och köpgränser) för ditt kort ifall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Gränserna gäller 24 h och du kan ställa dem i realtid i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen.
 5. Använd regionspärren eftersom kortet inte behöver fungera där du inte befinner dig. Oftast räcker Finland och Europa som kortets användningsområde. Du kan öppna andra områden enkelt i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen i realtid. Genom att använda regionspärren minskar du risken för att råka ut för kortbedrägerier betydligt.
 6. Kontrollera alltid slutsumman innan du godkänner köpet med PIN-kod eller underskrift. Du kan lätt följa med användning av ditt kort i Aktia Wallet-applikationen. Om du har godkänt fel summa med PIN-kod kan banken inte hjälpa dig, utan då måste du reda ut saken direkt med försäljaren.
 7. Du kan också ställa in en tillfällig spärr via Aktia Wallet-applikationen och vid behov ta bort den senare. Den tillfälliga spärren kan användas till exempel om ditt kort försvunnit men du misstänker att du glömt det hemma.
 8. Om ditt kort försvinner eller blir stulet ska du genast meddela spärrtjänsten för kort +358 800 0 2477 (24 h). Spara spärrtjänstens nummer i telefonens minne.

 

Trygga kortbetalningar på nätet

Kortet är ett tryggt betalningssätt vid nätbetalningar, förutsatt att du är lika omsorgsfull som då du sköter andra ärenden.

 1. Vi rekommenderar att du använder kreditkort för betalningar på nätet, ​eftersom de innehåller köpskydd.
 2. Om webbsidans adressrad har symbolen för dataskydd (ett lås) och nätadressen börjar med beteckningen ”https” och inte ”http”, kan du handla tryggt. Sidan är då skyddad med SSL-protokollet (Secure Soccet Layer) och dina personuppgifter är skyddade med kryptering.
 3. Du känner igen en trygg nätaffär genom Mastercard Identity Check-tjänsten. Välj helst en handlare som stöder Mastercard Identity Check-tjänsten. När du gör inköp i en nätaffär som slutit sig till Mastercard Identity Check-tjänsten matar du först in ditt kortnummer, giltighetstid och säkerhetskod, varefter du blir ombedd att separat bekräfta köpet. De uppgifter du matar in förmedlas inte till handlaren. Handlaren får enbart en bekräftelse om att identifieringen lyckades.
 4. Läs noggrant igenom returneringsvillkoren och spara adressuppgifterna för en eventuell returnering. Kontrollera även leveranskostnaderna. Om du köper från en utländsk nätaffär är det skäl att kontrollera eventuella skatter utöver priset på produkten.
 5. Du bekräftar dina köp på nätet genom att identifiera dig med nyckeltalskortet och en tilläggsbekräftelse per SMS eller ännu lättare med Wallet-certifikatet i Aktia Wallet-applikationen.
 6. Vi uppmanar våra kunder att vara försiktiga varje gång de installerar nya applikationer. Ta reda på applikationens innehåll, läs eventuella recensioner och kontrollera ditt korts säkerhetsgränser för nätköp. Du kan justera kortets säkerhetsgränser för inköp, uttag och internetbetalningar samt begränsa ett geografiskt område enligt ditt behov i Aktia Wallet-applikationen eller nätbanken.
 1. Spara aldrig användarkoden eller lösenordet till din nätbank på din dator.
 2. Använd inte nätbankens lösenord i andra nättjänster och kom ihåg att byta det regelbundet.
 3. Godkänn inga separata meddelanden i nätbanken om undantagslov som gäller säkerheten. Aktia upprätthåller dataskyddet i nätbanken och meddelar separat på förhand om det förekommer ändringar som kräver åtgärder av kunderna.
 4. Om du efter att ha klickat på Sänd får frågan om du vill spara uppgifterna du matat in ska du svara nej. I nätbanken används inte webbläsarens funktion som sparar blankettfält och lösenord.
 5. Se till att brandväggen och dataskyddsprogrammen i din dator är uppdaterade och på. Som första hjälp för att gå igenom en dator som fått in ett skadligt program kan du använda t.ex. F-Secures scanningstjänst som finns här.
 6. Installera alla programuppdateringar regelbundet för att täppa till eventuella luckor i datorns datasäkerhet. Den automatiska uppdateringsfunktionen ska användas, om en sådan möjlighet finns.
 7. Använd dig av webbläsarnas funktioner för igenkänning av bluff-/nätfiskesidor.
 8. Installera inga obekanta program eller tilläggsdelar till webbläsaren på din dator.
 9. Överväg att installera en andra webbläsare enbart för användning av nätbanken.
 10. Trådlösa nät ska vara skyddade när du använder nätbanken.

Mobiltelefonen är inte längre enbart en telefon. Den används för mångsidig kommunikation, i den lagras massor av personliga uppgifter och allt oftare får den fungera som ett betalningsmedel. Därför är det ytterst viktigt att försäkra sig om dataskyddet också i fråga om smarttelefoner och pekplattor. Hoten mot datasäkerheten i dem har mångfaldigats de senaste åren.

 1. Använd lösenkod och automatisk låsning av telefonen. Dessa skyddar din telefon i synnerhet om du tappar den eller om den blir stulen.
 2. Se till att lösenorden är tillräckligt komplicerade, så att det inte är lätt att gissa sig till dem eller identifiera dem om man tittar från sidan när du loggar in.
 3. Ladda applikationer bara från pålitliga källor.
 4. Installera nödvändiga datasäkerhetsuppdateringar.

Betalkortens spärrtjänst

Anmäl omedelbart om ditt kort försvinner eller kommer i fel händer. Om du märker att någon har använt ditt kort utan lov, att ditt kort eller dess PIN-kod förkommit eller kortet blir inne i en automat ska du omedelbart meddela spärrtjänsten för kort.

Spärrtjänst för kort 24h 0800 0 2477, utomlands +358 800 0 2477

Nätbankens spärrtjänst

Om användarkoden, lösenordet eller nyckelkodskortet har förkommit eller råkat i händerna på utomstående ska du utan dröjsmål ta kontakt med banken eller spärrtjänsten för att låsa koderna, tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333). 

En konsumentkund ansvarar för obehörig användning av koderna tills meddelande om att de gått förlorade har gjorts. 

Nätbanksrådgivning

För rådgivning gällande nätbanken ansvarar vår kundservice, tfn 010 247 010 vardagar kl. 8–20.

Identifieringsprinciperna på Aktia

Den som ansöker om nätbankskoder identifieras första gången personligen på Aktias serviceställe.

Kunden och Aktia ingår ett nätbanksavtal och Aktia överlämnar nätbankskoderna och anvisningar för att ta i bruk nätbanken till kunden personligen.

Identifiering av kunden vid inloggning

Kunden identifieras i samband med inloggningen. När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det ombedda 6-siffriga säkerhetstalet, som byts varje gång, från ditt nyckelkodskort. 

Tidsutlösning av sessionen

Nätbankssessionen stängs automatiskt av efter 15 minuter.

Övervakning av nätbankstjänsten

Aktia har 24/7-övervakning av sin nätbank.

Skyddad datakommunikation genom SSL

All datakommunikation i nätbanken krypteras med hjälp av EV-SSL-certifikat som skyddar meddelandena mellan parterna. 

Certifikatet som används för kryptering har beviljats Aktia Abp och adresserna ebank.aktia.fi och auth.aktia.fi. 

Aktia informerar

Aktia meddelar i förväg om alla serviceavbrott både på sin webbplats (aktia.fi) och i nätbanken.

Aktias kontakt med kunden

Banken frågar endast efter kundernas koder på webben: 

 • vid inloggning i nätbanken
 • vid inloggning i den elektroniska underskriftstjänsten (signature.aktia.fi). Banken skickar begäran om elektronisk underskrift från e-post-adressen noreply(at)aktia.fi
 • vid nätbetalning (betalknapp)
 • vid användning av identifieringstjänst (TUPAS, Mastercard Identity Check).

När en kund kontaktar vår kundservice (010 247 010) vid felsituationer eller för annan utredning kan vi för att kunna utreda ärendet behöva specificerade uppgifter. Dessa samtal kan spelas in och kunden informeras om inspelningen.

Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder per e-post.

Meddela vår kundservice om eventuella nätfiskeförsök du råkat ut för tfn 010 247 010.

Identifiering av kunden per telefon

Kundservice har möjlighet att identifiera en uppringande kund med hjälp av nätbankskoder. Identifieringen sker med hjälp av användarkoden och säkerhetstalet. Identifierade samtal spelas in.

Aktias nättjänster fungerar i huvudregel i de flesta moderna apparater, operativsystem och webbläsare, men för att garantera den bästa användarupplevelsen rekommenderar vi följande:

Nätbanken och Aktia.fi

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari (MacOS, iOS)

Aktias identifieringstjänst

Vid användning av identifieringstjänster via Safari-webbläsare, bör du försäkra dig om att du har iOS 13 eller nyare operativsystem i bruk.

Mobilbanken

För att du ska kunna ladda ner Mobilbanken och den ska fungera på din apparat krävs att smarttelefonen har minst operativsystemet iOS 12 eller Android 7.0 (eller nyare version).

Användning och förvaring av nätbankskoder

Nätbankskoderna är alltid personliga och får inte överlämnas att användas av någon annan eftersom koderna motsvarar identifiering av kunden med hjälp av identitetshandling.

Förvara användarkoden, lösenordet och nyckelkodskortet omsorgsfullt och separat från varandra, eftersom de tillsammans gör det möjligt att använda dina konton.

Bekräfta uppdrag i nätbanken

Aktias nyckelkodskort har 152 nyckelkoder i nummerordning, och det 6-siffriga nyckeltalet som står efter koden används för att bekräfta transaktioner och ändringar som gäller dessa. Kom ihåg att Aktias nätbank alltid ber om bara ett nyckeltal åt gången.

Logga ut från nätbanken

Kom ihåg att alltid avsluta din nätbankssession genom att klicka på "Logga ut" i övre menyn. Nätbanken kan i samband med utloggningen påminna dig om obekräftade räkningar. Du kan då välja om du vill logga ut eller fortsätta till bekräftelsen. Stäng aldrig av webbläsaren eller flytta dig till en annan sida förrän du har loggat ut. 

Fastställ säkerhetsgränser för ditt kort 

Du kan ange säkerhetsgränser för inköp, uttag och internetbetalningar samt begränsa ett geografiskt område i fall kortet skulle försvinna eller missbrukas. Säkerhetsgränserna kan fastställas och ändras enligt ditt behov i nätbanken eller Aktia Wallet-applikationen. Genom att använda säkerhetsgränser minskar du risken för att ditt kort kan missbrukas.

Använd nätbanken på säker plats

Använd alltid nätbanken på en säker plats, t.ex. hemma hos dig eller på din arbetsstation på arbetsplatsen.

Nät du använder nätbanken i offentliga rum, såsom nätcaféer eller bibliotek, kom alltid ihåg att logga ut från nätbanken efter sessionen. Töm därefeter webbläsarens cacheminne och historik och stäng av webbläsaren. Var extra omsorgsfull med tanke på sekretessen när du använder nätbanken på offentlig plats.

Är din dator trygg?

 1. Spara aldrig användarkoden eller lösenordet till din nätbank på din dator.
 2. Använd inte nätbankens lösenord i andra nättjänster och kom ihåg att byta det regelbundet.
 3. Godkänn inga separata meddelande i nätbanken om undantagslov som gäller säkerheten. Aktia upprätthåller dataskyddet i nätbanken och meddelar separat på förhand om det förekommer ändringar som kräver åtgärder av kunderna.
 4. I nätbanken används inte webbläsarens funktion som sparar blankettfält och lösenord. Om webbläsaren efter att du har klickat på Sänd frågar om du vill spara den information du matat in ska du svara nej.
 5. Se till att brandväggen och dataskyddsprogrammen i din dator är uppdaterade och på. Som första hjälpen för att gå igenom en dator som fått in ett skadligt program kan du använda t.ex. F-Secures scanningstjänst som finns här.
 6. Installera alla programuppdateringar regelbundet för att täppa till eventuella luckor i datorns datasäkerhet. Den automatiska uppdateringsfunktionen ska användas, om en sådan möjlighet finns.
 7. Använd dig av webbläsarnas funktioner för igenkänning av skade- och nätfiskeprogram.
 8. Installera inga obekanta program eller tilläggsdelar till webbläsaren på din dator.
 9. Trådlösa nät ska vara skyddade när du använder nätbanken.

Nätfiske och skadeprogram

Gå aldrig till nätbanken via en länk som kommit per e-post och svara inte på frågor i bluffmeddelanden. I bluffmeddelanden vädjar man till olika orsaker och frågar efter nätbankskoder eller kortnummer och kortets PIN-kod. 

Skadeprogram

Skadeprogram kan sparas på datorn t.ex. via e-post eller när du laddar ned filer från internet.

Skadeprogrammet aktiveras i regel i samband med inloggning till nätbanken. 

Brottslingar försöker med hjälp av skadeprogram samla nätbankskoder och nyckeltal eller förfalska betalningar och på detta sätt få ekonomisk nytta på din bekostnad.

Bluffsidor

Bluffmeddelanden och -webbplatser har gjorts så att de liknar Aktias officiella meddelanden och nättjänster. De uppmanar kunderna att ge sina användarkoder och nyckeltal för nätbanken eller uppgifter om sitt kreditkort.

Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder per e-post. Aktias nätbank ber alltid om bara ett nyckeltal åt gången.

Följ noga med webbläsarens adressbalk och adressen där. Säkerställ att adressen är till Aktias nätbank innan du matar in din kod och ditt lösenord. I de nyare webbläsarna blir bakgrundsfärgen i adressfältet grön i Aktias nätbank.

Allmänt

Nätbanken är en tjänst som fungerar i realtid och som du kan använda för att sköta dina dagliga bank - och försäkringsärenden på nätet. Du kan använda tjänsten dygnet runt alla dagar. 

Information om serviceavbrott i nätbanken ges på förhand på Aktias webbplats och i själva nätbanken.

Du får tillgång till tjänsten genom att ingå ett nätbanksavtal på närmaste Aktia serviceställe. Där får du också användarkoden och nyckelkodskort som behövs samt vid behov handledning i hur du använder tjänsten.

Nätbankskoderna är alltid personliga och får inte lämnas ut åt någon annan person.

Förvara användarkoden, lösenordet och nyckelkodskortet omsorgsfullt och separat från varandra, eftersom de tillsammans gör det möjligt att använda dina konton.

Om användarkoden, lösenordet eller nyckelkodskortet har förkommit eller råkat i händerna på utomstående ska du utan dröjsmål ta kontakt med banken eller spärrtjänsten för att låsa koderna, tfn 020 333 (från utlandet +358 20 333).

För rådgivning gällande nätbanken ansvarar vår kundservice, tfn  010 247 010 vardagar kl. 8–18.

Skyddad datakommunikation

Alla dataförbindelser som nätbanken använder är skyddade med SSL-kryptering. Certifikatet som används för kryptering har beviljats Aktia Abp och adressen ebank.aktia.fi.

Logga in i nätbanken

När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det 6-siffriga säkerhetstalet som begärs från ditt nyckelkodskort.

Personligt lösenord

Anvisningar om hur du bildar ett lösenord vid den första inloggningen ingår i nyckelkodskortets följebrev.
 
Ett bra lösenord är 8 tecken långt och innehåller både stora och små bokstäver samt siffror.
 
Med en månads mellanrum får du en uppmaning om att byta lösenord. Av säkerhetsskäl är det bra att byta lösenordet regelbundet. Du kan byta lösenordet när som helst genom att klicka på Byt lösenord i delen Egna uppgifter.
 

Om du glömmer bort lösenord kan du kontakta vår kundservice, där du också får anvisningar om hur du registrerar det nya lösenordet.

Bekräftelse

På nyckelkodskortet finns 152 nyckelkoder i nummerordning och med det 6-siffriga säkerhetstalet som står efter koden bekräftar du dina transaktioner och ändringar som gäller dessa.
 
Nyckelkoden som ska användas väljs slumpmässigt så du behöver inte strecka över använda koder.
 

Nyckelkodskortet förnyas automatiskt och postas hem till dig i god tid innan du har använt alla nyckelkoder på det nuvarande kortet.

Allmänt

Dessa identifierings principer tillämpas på starka elektroniska identifieringsverktyg och tjänster för stark elektronisk identifiering som tillhandahålls av Aktia Bank Abp (senare "Aktia").

Information om leverantören av identifieringstjänsten

Identifieringstjänsten tillhandahålls av Aktia Bank Abp, vars FO-nummer är 2181702-8.

Aktias kontaktuppgifter:
Aktia Bank Abp
PB 207
00101 HELSINGFORS
Tfn 010 247 010

Aktia tillhandahåller ett brett urval av lösningar inom bank- och kapitalförvaltningstjänster. Grunden till Aktia lades redan år 1825 då den äldsta av Finlands fortfarande existerande depositionsbanker grundades. Aktia har ca 380 000 kunder och 16 egna serviceställen samt e-tjänstkanaler.

Aktia är ett kreditinstitut som Finansinspektionen i Finland utövar tillsyn över. Uppgifter som gäller Aktias ekonomiska ställning finns på Aktias webbplats.

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, sammanslutningar, företag och privatpersoner. Aktias aktie noteras på Helsingforsbörsen.

Mera detaljerad information om Aktia finns på Aktias webbplatser www.aktia.fi och www.aktia.com.

Identifieringsverktyg och identifieringstjänster

Aktia tillhandahåller sina privatkunder starka elektroniska identifieringsverktyg enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ("identifieringslagen") som baserar sig på standarden som används i det nationella förtroendenätet. Identifieringsverktygen är till sitt dataskydd och sin nivå förenlig med eIDAS-förordningens (EU 910/2014) nivå "väsentlig".

Med Aktias identifieringsverktyg kan en privatkund tillförlitligt identifiera sig i externa tjänsteleverantörers (olika företag, sammanslutningar och myndigheter) e-tjänster med hjälp av Aktias identifieringstjänst på så sätt som fastställts i identifieringslagen. 

I identifieringstjänsten identifierar Aktia kunden på tjänsteleverantörens vägnar genom att använda nätbankskoder, med vilket menas den datasäkra tekniska metoden som banken erbjuder (senare även ”nätbankskoder”) ifall kunden och banken har kommit överens att nätbankskoderna kan användas även i Identifieringstjänster.

Nätbankskoderna kan innehålla till exempel en mobilapplikation och olika nätbanksidentifierare, såsom en användarkod och föränderliga engångskoder.

Nätbankskoder förutsätter ett avtal mellan Aktia och privatkunden. Ingående av avtal förutsätter att Aktia gör en inledande identifiering av privatkunden på de sätt som anges nedan. Identifieringsverktyget överlämnas till kunden efter den inledande identifieringen utgående från avtalet mellan Aktia och kunden. Ett identifieringsverktyg kan inte överlåtas till exempel med fullmakt till en annan person.

Aktias identifieringsverktyg och identifieringstjänst kan användas i Aktias egna tjänster och i elektroniska tjänster hos sådana tjänsteleverantörer för vars del tjänsteleverantören ingått ett avtal med Aktia eller med en leverantör av tjänster för identifieringsförmedling som hör till nationella förtroendenätet.

Aktia förmedlar identifieringstransaktioner till parter som förlitar sig på en elektronisk identifiering enligt avtalet om identifieringstjänster. Identifieringsuppgifter som förmedlas i identifieringstjänsten kan användas även som en del av en elektronisk underskrift om en privatkund och Aktia eller en annan tjänsteleverantör som tillhandahåller utomstående e-tjänster så överenskommer.

För sina företags- och sammanslutningskunder erbjuder Aktia med hjälp av nätbankskoder Aktias egna elektroniska tjänster och tredje partens tjänster som Aktia godkänt, men Aktia erbjuder inte juridiska personer sådan stark elektronisk identifiering av en juridisk person som avses i identifieringslagen. Nätbankskoder som beviljats en företags- och sammanslutningskund utgör inte starka elektroniska identifieringsverktyg som avses i identifieringslagen.

Genomförande av inledande identifiering

Den inledande identifieringen av den som ansöker om Aktias starka elektroniska identifieringsverktyg sker alltid personligen eller genom att utnyttja ett annat tidigare beviljat starkt elektroniskt identifieringsverktyg (kedja av inledande identifiering).

Kunden kommer överens med Aktia om identifieringsverktyg och de första identifieringsverktygen överlämnas till kunden personligen. Följande uppsättning av engångsidentifieringsverktyg kan skickas till kunden per post.

Vid verifiering av en person som ansöker om identifieringsverktyg godkänner Aktia bara sådana handlingar vars tillförlitlighet Aktia kan uppskatta. Aktia kan anlita också samarbetspartner i samband med verifieringen av en persons identitet.

Aktia godkänner följande identitetshandlingar som är giltiga och beviljade av finska myndigheter för verifiering av identitet.

 • pass (också diplomatpass och främlingspass) Om främlingspasset har en anteckning om att passinnehavarens identitet inte har kunnat verifieras på ett tillförlitligt sätt, godkänns handlingen inte
 • identitetskort.

Av utländska handlingar kan godkännas ett av utländsk myndighet beviljat

 • pass eller
 • identitetsbevis som godkänns som resedokument och som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino, om man i kontrollsituationen med skäliga metoder kan försäkra sig om dess riktighet.

Om den sökande inte har ett godkännbart dokument för att verifiera sin identitet eller om sökandens identitet eller dokumentets riktighet inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt, utförs verifieringen av den sökandes identitet av polisen.

Kedja av inledande identifiering

Kunden kan använda Aktias starka identifieringsverktyg på det sätt som avses i identifieringslagen för att skapa nya identifieringsverktyg (kedja av inledande identifiering) till en identifieringstjänst hos en leverantör av identifieringstjänster som enligt identifieringslagen registrerat sig till förtroendenätet. Aktia kan i kunduppgifterna separat göra en anteckning om en genomförd kedja av inledande identifiering för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt identifieringslagen.

Identifieringstjänstens priser och avtalsvillkor

Aktia har rätt att för identifieringsverktyget och identifieringstjänsten debitera avgifter enligt sin prislista eller avgifter som i övrigt överenskommits med kunden. Priserna för Aktias identifieringstjänst har meddelats i prislistan på Aktias webbplats (www.aktia.fi).

På identifieringsverktyget tillämpas nätbanksavtalet mellan Aktia och kunden. Villkoren som gäller vid respektive tidpunkt för användningen av identifieringsverktyget är också tillgängliga på Aktias webbplats www.aktia.fi.

Spärrning av identifieringsverktyg

Kunden bör meddela Aktia om identifieringsverktygen förkommit eller om en utomstående fått kännedom om dem eller de kommit i en utomståendes besittning (eller om kunden misstänker att en obehörig fått kännedom om dem eller om de hamnat i en obehörigs besittning) omedelbart utan onödigt dröjsmål. Meddelandet kan göras per telefon till spärrtjänsten på numret 020 333, som är tillgängligt 24h/dygn eller till Aktias kundservice 010 247 010 eller ges personligen på Aktias serviceställe under dess öppettid.

Principer för dataskydd

För att genomföra identifieringstjänsten har Aktia rätt att enligt identifieringslagen behandla kundens personuppgifter.

När en kund använder identifieringstjänsten i någon annan tjänsteleverantörs elektroniska tjänster än de som Aktia tillhandahåller, har Aktia rätt att överlåta kundens personuppgifter till den part som förlitar sig på en elektronisk identifiering och som enligt lag har rätt att behandla personuppgifter. Samtidigt kan sådana leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling som ingår i förtroendenätverket ta del av kundens personuppgifter. På grund av bestämmelser i lag har banken som medlem av förtroendenätverket inte möjlighet att kontrollera hur kundens personuppgifter används i tjänster som tillhandahålls eller förmedlas av andra tjänsteleverantörer inom förtroendenätet. Kunden kan få information om tjänsteleverantörerna som hör till förtroendenätet från Transport- och kommunikationsverket som utövar tillsyn över företagen som hör till förtroendenätet, www.traficom.fi.

Vid tillhandahållande av identifieringstjänsten följer Aktia lagar och bestämmelser om behandlingen av personuppgifter samt dataskyddsprinciper som är tillgängliga på adressen: Integritetsskydd.

Identifieringstjänsternas organisering, metoder och dataskydd

Aktia ingår avtal som gäller identifieringstjänster genom sin egen personal, men kan när det producerar tjänsterna använda tekniska och andra underleverantörer och samarbetspartners, varav huvudsakliga samarbetspartners är AktiaDuetto Ab, Elisa Oyj, Oy Samlink Ab, TietoEvry Oyj och Transmit Security Ltd. Oy Samlink Ab erbjuder avtalshantering till tjänsterna, TietoEvry Oyj erbjuder datacentertjänster och Transmit Ltd SDK-licensen som används av identifieringsapplikationen och tjänsten som krävs för identifieringsapplikationen.

Aktia ordnar handledning och utbildning i identifieringstjänster för sin personal. Vid inledande identifiering och kundkontroll följer Aktia tillämpliga lagar och bestämmelser samt de praxis som överenskommits i det nationella förtroendenätet och inom finansbranschen.

Aktia har en policy och ett ramverk för riskhantering och intern kontroll på koncernnivå som fastställts av koncernstyrelsen. I policyn fastställs de centrala principerna och ansvaren för riskhantering och intern kontroll.

Syftet med Aktias informationssäkerhetsarbete är att säkerställa att alla uppgifter som Aktia behandlar har skyddats ändamålsenligt och att de tjänster som tillhandahålls är användarvänliga och informationssäkra. Utöver detta är målet att säkerställa att informationssäkerheten uppfyller de krav och skyldigheter som lagstiftningen och myndigheterna ställer samt motsvarar den nivå som externa intressentgrupper förväntar sig av en aktör inom finansbranschen. Aktias informationssäkerhetsarbete styrs av informationssäkerhetsdirektivet som fastställts av koncernchefen och där målen, de centrala rollerna och ansvar för informationssäkerheten samt riskhanteringsmetoder i anslutning till dataskydd definieras.

Aktia har utnämnda direktörer som ansvarar för informationssäkerhet, hanteringen av operativa risker och internrevision.

När Aktia anskaffar utvecklingsarbete eller tjänster från samarbetspartner, säkerställs en motsvarande riskhanterings- och informationssäkerhetsnivå som Aktia tillämpar på sitt eget utvecklingsarbete, genom avtal med samarbetspartnern och vid behov genom separata bedömningar som genomförs av utomstående organ för bedömning.

Vid kundens identifiering och kundkontroll tillämpas lagstiftning, koncernens interna direktiv och branschens praxis. Kundens identifierings- och kundkontrolluppgifter inklusive kundens namn, personbeteckning samt uppgifter om identifieringsverktyget som använts för identifieringen lagras i bankens system. Mera detaljerade uppgifter om identifieringsverktyget lagras i bankens eller tjänsteleverantörens system.

Utomstående bedömningar

Aktia övervakar att dess identifieringstjänst överensstämmer med kraven genom att låta organ för bedömning av överensstämmelse utföra regelbundna auditeringar som förutsätts i lag och av myndigheterna.

I Aktia utförs dataskyddsgranskningar av system och tjänster som en del av den sedvanliga systemutvecklingen. Utöver detta låter Aktia en utomstående leverantör göra regelbundna auditeringar enligt Traficoms instruktioner.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi) utöver tillsyn över Aktias verksamhet. Kontaktuppgifterna för Finansinspektionen är Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors, tfn 09 183 51.

Transport- och kommunikationsverket Traficom utöver tillsyn över Aktias verksamhet när det gäller medlemskapet i det nationella förtroendenätet. Kontaktuppgifter för Traficom: Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors, tfn 029 534 5000.

Anmäl misstankar om nätfiske eller missbruk

Meddela vår kundservice på 010 247 010 eller per e-post (aktia(at)aktia.fi) om nätfiskemeddelanden och försök till missbruk. Om du misstänker att du har lämnat ut dina nätbankskoder eller betalningsinstrument till en tredje part, ska du utan dröjsmål meddela vår kundservice. Om det är lång kö till vår kundservice eller om du märker saken utanför öppettiderna kan du ringa nätbankens spärrtjänst (24 h), tfn 020 333 (24 h/dygn), från utlandet +358 20 333, spärrtjänsten för kort (24h), tfn 0800 0 2477, från utlandet +358 800 0 2477. Informera ändå också vår kundservice om saken så fort som möjligt. Missbruk med hjälp av stulna koder och uppgifter är ett brott som ska anmälas till polisen.

Om du misstänker att ditt konto eller kort används på ett obehörigt sätt, kan du göra en reklamation på e-tjänstens blankett. Fyll i den elektroniska reklamationsblanketten (konto-/korttransaktioner) via länken nedan. Du behöver en finländsk banks bankkoder för att logga in i tjänsten. Fyll noggrant i reklamationsblanketten och bifoga de bilagor som behövs enligt anvisningarna så att vi kan betjäna dig så bra som möjligt.

Om vi behöver mer information för att behandla reklamationen kontaktar vi dig via kundposten i nätbanken eller per telefon. 

 

Fyll i den elektroniska reklamationsblanketten 

 

Visselblåsning - Rapportera misstänkt missbruk eller oetiskt beteende på Aktia

På Aktia är etiska verksamhetsprinciper och det att vi följer reglerna som är bindande för finansbranschen av största vikt. Vi arbetar proaktivt med att upptäcka och förebygga överträdelser, tjänstefel och bedrägerier. Därför uppmanar vi alla våra kunder och medarbetare att göra en rapport via vår visselblåsarkanal (WhistleB), då de misstänker eller upptäcker överträdelser. Rapporteringen sker via den digitala rapporteringskanalen WhistleB. Det är möjligt att skicka in anmälan med eget namn eller anonymt.

Länk till rapporteringskanalen: https://report.whistleb.com/sv/aktia

 

Vad ska jag rapportera? 

Du kan göra en anmälan via Aktias visselblåsarkanal när du misstänker överträdelser eller tjänstefel. Din anmälan kan bl.a. gälla misstänkta överträdelser eller tjänstefel såsom bedrägeri eller annat oärligt, oaktsamt eller olagligt beteende eller osakligt beteende på arbetsplatsen. Det krävs inga bevis som stöd för anmälan, men anmälan ska alltid göras i god tro. 

Denna kanal är inte avsedd för hantering av kundklagomål eller personliga tvisteärenden. I dessa fall hänvisar vi till vår kundklagomålsprocess. Ifall du vill framföra kundklagomål, kan du göra det per telefon eller via vårt responsformulärOm du misstänker att ditt betalningsinstrument och/eller bankkoder äventyrats, ta då genast kontakt med Aktias spärrningstjänst +358 800 0 2477 (24/7) eller med Aktias kundservice (vardagar mellan kl.8-18).

 

Hur ska jag rapportera? 

Aktia använder ett tredjepartssystem, WhistleB, för att säkerställa att vem som helst kan rapportera om iakttagna eller misstänkta överträdelser på ett tryggt sätt och vid behov även anonymt. Alla anmälningar behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt. Aktia vidtar inte heller några åtgärder mot någon som rapporterat.

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att uppge ditt namn och kontaktuppgifter i samband med din anmälan. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och information om vem som gjort anmälan hålls konfidentiell under hela rapporteringsprocessen. Det är även möjligt att skicka anmälan anonymt. Ifall du väljer att vara anonym, har du även möjlighet att diskutera anonymt med Aktias utredare via visselblåsarkanalen.

Via visselblåsarkanalen kan du rapportera på svenska, finska och engelska. Ifall anmälan är gjord på något annat språk, kommer det tyvärr inte att behandlas.  

 

Säkerhet och skydd av personuppgifter 

WhistleB-kanalen är åtskild från Aktias IT-system och spårar därför inga IP-adresser eller andra data som skulle kunna röja den rapporterande personens identitet.

Du som gjort anmälan har rätt att be om en förteckning över alla uppgifter som finns sparade om det fall du har rapporterat. Du har också rätt att be Aktia korrigera eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

Den lagstadgade lagringstiden för anmälningarna är fem år. All information som hänvisar till personuppgifter raderas från systemet genast när handläggningen tillåter det. En person som varit föremål för en anmälan har inte rätt att granska uppgifterna. Aktias dataskyddsombud kan på dennes begäran granska uppgifternas lagenlighet. 

Interested in Aktia’s Vulnerability Disclosure Program? Find out more aktia.fi/aktia-responsible-disclosure