Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du bygger, vi finansierar

Bygglån

Du bygger, vi finansierar

Att bygga ett eget hus kräver noggrann planering och realistiska kostnadsberäkningar. När dessa är i skick hjälper Aktias bygglån dig att göra din dröm till verklighet. Ett bygglån är ett bolån som i regel lyfts i delar i den takt som byggnaden blir färdig. Som säkerhet för lånet används huset som byggs och tilläggssäkerhet vid behov. Säkerhetsvärdet bestäms enligt byggnadens färdigställandegrad. Färdigställandegraden bekräftas antingen av den ansvariga mästaren eller arbetsledaren på byggplatsen.

Låneansökan

Ansök om bygglån

Uppskatta kostnaderna för byggprojektet med hjälp av räknaren och fyll i en låneansökan så kontaktar vi dig och bokar tid för en lånediskussion.

Ansök om lån

Ansök om bygglån

Gör en kostnadsberäkning

Uppskatta kostnaderna för ditt bygge

Med hjälp av kostnadsräknaren får du en uppskattning av helhetskostnaderna för byggandet redan i ett tidigt planeringsskede. Spara kostnadskalkylen på din dator eller skriv ut och ta med den till lånediskussionen.

Kostnadsräknaren har utvecklats av PRKK (Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry) och är avsedd som ett hjälpmedel för kostnadsberäkningen i början av byggprojektet.  Den slutliga kostnadsberäkningen ska alltid göras upp med ett proffs.

Till räknaren

Uppskatta kostnaderna för ditt bygge

Hos oss får du lån för alla tillfällen